Flere har skrapt sammen de siste sparepengene sine for å komme til Norge. Men her ender det i skuffelse for mange.

«Ifølge FN er Norge verdens beste land å bo i og det beste landet i verden for mødre. Det som var et fattig land på 60-tallet fant olje og ble et av de rikeste og dyreste landene i verden, men også et av verdens mest egalitære, moderne og avanserte. Seks spanjoler viser oss hvorfor Oslo i Norge er mulighetenes by.»

Slik presenteres programmet som skulle endre spanjolenes oppfatning av Norge. Og som skulle føre til at mange valgte å bruke opp sine siste sparepenger for å satse på en ny fremtid her.

Programmet ble vist på den nasjonale TV-kanalen Radiotelevisión Española (rtve.es) den 11. januar i fjor. Se programmet her.

Glansbilde

— Spanjolene som intervjues i programmet beskriver Norge som et rikt land der man får jobb med en gang. Virkeligheten er jo ikke slik, men programmet har ført til at det kommer mange spanjoler hit som har sett reportasjen, sier Mireia Rodriguez (32).

Hun har bodd i Norge i ett år og jobber som servitør, bartender og som spansklærer, men er på jakt etter en mer permanent jobb.

Programmet viser nydelige pludrende norske babyer og forteller om verdens beste foreldreperm. Oslos natteliv beskrives som helt fantastisk.

Presseansvarlig ved den norske ambassaden i Madrid, Lotte Katrine Tollefsen, mener dokumentaren fikk uheldige ringvirkninger.

— Serien er populær og programmet fra Norge fikk veldig mye oppmerksomhet. Mine venner her ringte meg og spurte hva gjør du her, du som kommer fra et så fantastisk land?

Programmet viser nydelige pludrende norske babyer og forteller om verdens beste foreldreperm. Oslos natteliv beskrives som helt fantastisk. Dette kombinert med nydelige bilder fra Oslo om sommeren og intervjuer med spanjoler som har lykkes her.

Fikk negative konsekvenser

— Først var vi stolte av reklamen for Norge, men så begynte det å få negative konsekvenser, sier Tollefsen og legger til:

— Det skapte et bilde av det er lett å reise til Norge. Så mange skrapte sammen sine siste sparepenger og dro. Men det som møtte de fleste var et dyrt kaldt land uten jobbmuligheter.

Den 11. februar 2012 skriver avisen El País en reportasje fra Norge som skal endre bildet av et land der tilsynelatende alle lykkes.

I artikkelen står det blant annet følgende: «Hundrevis av spanjoler har reist til det idealiserte Norge på jakt etter arbeid. Få har vært heldige. Mange har bare funnet arbeidsledighet, kulde og fortvilelse.»

Artikkelen forteller om fortvilte spanjoler som kom til Bergen i håp om arbeid, men som endte opp som uteliggere.

— Etter dette snudde det. Det ble publisert flere reportasjer som nyanserte bildet, som viste at det ikke er lett dersom du ikke har kontakter eller de rette kvalifikasjonene, sier Tollefsen.

Hun tror det som har kommet frem vil føre til at færre drar.

- Lite fokus på Norge

I de andre søreuropeiske landene som opplever stor arbeidsledighet på grunn av eurokrisen har det vært mindre fokus på Norge. Mange velger å dra til engelskspråklige land, men ved ambassaden i Athen opplever de likevel at pågangen fra grekere som ønsker informasjon om jobbmulighetene i Norge har økt.

Nestleder Anne Havnør anslår at rundt 1000 grekere har vært i kontakt med dem det siste året.

- Det virker som de fleste grekere ser på Norge som et rikt og stabilt land som har gode kunnskaper om olje- og gassressurser, forteller Havnør.

I Italia er Norge kun unntaksvis i mediebildet, men også her har interessen for Norge økt.

— Det forekommer artikler og notiser eksempelvis når UNDP offentliggjør sin levekårsindeks, slik at publikum til stadighet får små drypp der de blir minnet om vår særstilling økonomisk. Før den økonomiske krisen lå antallet henvendelser om jobbmuligheter i Norge på anslagsvis to i måneden. Nå får vi 10 slike henvendelser i uken, sier ambassadesekretær Richard Scarborough.

Skryt av levestandard

I Portugal har avisene hatt flere artikler som forteller om arbeidsmuligheter i Norge.

— Det har vært positiv omtale av Norge som et velfungerende samfunn. Oljefondet omtales som kilden til høy levestandard, og vi får ros for god ressursforvaltning. Arbeidsmulighetene beskrives som gode, særlig for ingeniører innen olje og gass, sier ambassadør Ove Thorsheim.

Ambassaden merker økt pågang fra portugisere som oppsøker ambassaden for å høre om jobbmuligheter.

— Vi får nå over 100 henvendelser i måneden. De fleste er ufaglærte, men det er også noen ingeniører, ledere og lærere. Vi advarer sterkt mot å reise til Norge uten konkret jobbtilbud fra norsk arbeidsgiver, sier han.

Har du tips om denne eller lignende saker? Send oss en e-post!

Mireia Rodriguez (32) kom til Norge fordi hun var eventyrlysten. Hun reagerer på den rosenrøde fremstillingen av Norge i dokumentaren.
Signe Dons/Aftenposten