Årsaken er at det før helgen ble brudd i forhandlingene mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og Norsk Flygelederforening. Oppgjøret går nå til megling, opplyser kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen i Spekter, til Aftenbladet.

— Tidspunktet for meglingen er foreløpig uklart. Normalt tar det to uker før meglingen kommer i gang, men tidspunktet avhenger av når megleren er klar for å møte partene. Dette kan begynne noe før eller etter de to ukene er gått, sier Gunnar Larsen.

Han opplyser at årsaken til bruddet særlig gikk på lønn. Flygelederne sa nei til et tilbud som hadde en ramme som tilsvarer hva de LO-organiserte i Avinor har godtatt.

Stor avstand

Kommunikasjonsdirektøren vil ikke si hvilken prosentsats tilbudet ligger på. Etter hva Aftenbladet kjenner til har de LO-organiserte sagt ja til en lønnsøkning som ligger rundt fire prosent. Det skal imidlertid ha vært stor avstand mellom partene før bruddet..Det har ikke vært mulig for Aftenbladet å få tak leder Robert Gjønnes i Norsk Flygelederforening.

Dersom partene ikke blir enig om en ny avtale gjennom meglingen kan det bli streik blant flygelederne.

Dette kan føre til store problemer med å avvikle flytrafikken i Norge. Meglingen vil neppe pågå eller bli gjennomført for ferietrafikken her i landet settes inn for fullt ved månedsskiftet juni-juli.

Sykemeldinger

Den siste tiden har det vært en del sykdom blant flygeledere — ikke minst blant flygelederne ved kontrollsentralen for Øst-Norge ved Røyken i Buskerud. Dette har ført til en del forsinkelser i flytrafikken i dette kontrollområdet.

Sykemeldingene gjorde at bemanningen ved kontrollsentralen på Røyken var mangelfull før helgen. Dette gikk spesielt ut over flytrafikken mellom Oslo Lufthavn, Gardermoen, og flyplasser på Vestlandet mellom Haugesund og Molde.

Forhandlingsleder og viseadministrerende direktør i Spektrum, Anne-Kari Bratten i Spektrum, sier arbeidsgiverorganisasjonen ikke har noen indikasjoner om at sykefraværet har sammenheng med lønnsoppgjøret som pågår. Hun regner med at flygelederne holder seg til spillereglene som gjelder i arbeidslivet.

Følg Aftenposten Jobb på Facebook