• MOTBØR: Mindre vedlikehold på plattformene er en av grunnene til at mange oljeleverandørselskaper har måttet kutte i bemanningen. Bildet er fra Oseberg-plattformen. FOTO: Marie Havnen (arkiv)

Dobling av ledige ingeniører

Oljekuttene merkes nå for alvor.