Er Erlend Statoilsyngste aksjonær?

Sysla: 16-åringen stiller på generalforsamlingen.