Les også:

Høsten 2007 ble det avslørt at ordfører Per Ditlev-Simonsen i Oslo hadde skjult konto i Sveits, også kalt «tantene i Sveits». Ordføreren gikk av og tok den tunge turen til Oslo ligningskontor for å bekjenne sine skattesynder. Ditlev-Simonsen innledet et tog av angrende syndere som har fulgt i hans fotspor siden den gang. Et amnesti, som innebærer frihet fra straff, har vært effektivt.

Rekordhøyt tall

Nå har totalt 477 personer og selskaper innrømmet tidligere skjulte formuer i blant annet skatteparadiser, viser ferske tall. I 271 gjennomgåtte saker i Skatt Øst, som har hovedtyngden av sakene, er det funnet over to milliarder kroner. Men summene vil stige kraftig når 136 saker med foreløpig ukjent beløp blir gjennomgått. Bare siden nyttår har det meldt seg 22 nye personer/selskaper med over 323 millioner i skjulte formuer. Antallet nye tilståelser er doblet i forhold til samme periode i fjor.

– Tallene er oppsiktsvekkende, sier Jan-Egil Kristiansen, som leder Skattekrimenheten i Skatt Øst.

– Amnestiet for folk som kommer frivillig, er vel den billigste formen for tiltak vi noensinne har gjennomført. Det har vært en suksesshistorie, sier Kristiansen.

At stadig flere graver frem tidligere skjulte formuer i utlandet skyldes ikke bare amnestiet, men også:

  • Økende frykt for straff. Flere saker har nådd rettsapparatet, og det har endt i flere strenge fengselsstraffer for grovt skattesvik.
  • Skatteetaten har selv tatt tak i enkeltsaker, som har endt i domstolene. Prisen for en fet, skjult konto blir høy.
  • Nye avtaler har gjort det mulig for skatteetaten å få ut opplysninger fra andre land.
  • Politiet kan få ut opplysninger fra flere land hvis det dreier seg om straffbare forhold.
  • En utro tjener i en bank i Liechtenstein solgte i 2008 informasjon om kundene. Tyske myndigheter kjøpte listene, og ga dem videre til blant annet Norge. Sakene etterforskes fortsatt.

I tillegg har ordningen med amnesti blitt enda gunstigere ved at det ikke lenger ilegges tilleggsskatt. Enkelte advokatkontorer har gjort det til en spesialitet å hjelpe kunder med tilståelser overfor skatteetaten. Dette er markedsført på advokatenes hjemmesider.

Færre paradiser

Langt de fleste sakene, 407, er innmeldt til Skatt Øst. 139 konti er i Sveits, mens 31 er i Luxembourg. For øvrig er det stor spredning. Jan-Egil Kristiansen har fulgt utviklingen siden august 2007.

– Jeg tror snakk om sakene, amnestiet og større fokus på kontroll har gitt effekt. Det har spredd seg som ringer i vannet. Samtidig blir det færre skatteparadiser. Vi har fått eller skal få avtale med 18 nye land om utveksling. Mange har fått kalde føtter, sier han.

Konti i tidligere skatteparadiser kan raskt bli et helvete med nye avtaler om utveksling av informasjon. Norske skattemyndigheter har fått slike avtaler med Sveits, Jersey, Guernsey, Isle of Man, Cayman Islands, Bermuda, British Virgin Islands, Aruba og De nederlandske Antiller.

Om kort tid skal man undertegne tilsvarende avtaler med Gibraltar, Samoa, Cook Islands, Turks & Caicos Islands, Anguilla, San Marino, Andorra, Mauritius og Bahamas.