Den franske presidenten Francois Holland har vakt nytt håp iEuropa med sine krav om tiltak som skal fremme vekst. Sparingen Tyskland setteri høysetet, er ikke tilstrekkelig.

Nå svarer den tyske kansleren Angela Merkelpå den endrede stemningen i Europa med sin egen plan for vekst.

Det er nettstedet til nyhetsmagasinet Der Spiegel sombringer nyheten.

Privatisering

Et av punktene omfatter å opprette egne økonomiske soner ilandene som er sterkest truffet av krisen. Der kan utenlandske investorer nytegodt av mindre strenge reguleringer og skattefordeler.

Privatiseringsfond eller såkalte Treuhandanstalter skalopprettes for å privatisere statsbedrifter. Treuhandanstaltene i Tyskland stofor privatiseringen av statlig eiendom i DDR etter Murens fall. Et tredje punkt i planen er at andre land kan overta dettyske systemet der elever i yrkesfag har praksis i bedrifter under utdannelsen,en ordning som er langt mer omfattende enn vi kjenner det fra det norskelærlingesystemet. Elevene får erfaring og lettere jobb, bedrifter får billig ogfleksibel arbeidskraft.

Opposisjonen

Merkel legger frem sin plan ikke bare som et svar tilHollande og EU, men også etter sterkt press fra den tyske opposisjonen.Kansleren ønsker å få unna avstemningen i Forbundsdagen om sitt hjertebarnfiskalpakten så raskt som mulig.

Hun trenger to-tredjedels flertall, og sosialdemokratene(SPD) og De grønne har truet med å hale ut prosessen.

SPD har knyttet seg tett opp til den franske presidenten, ogstått på kravet om en vekstpakt som en forutsetning for å stemme forfiskalpakten.

I går møttes Merkel og opposisjonen, og ble enige om åmøtes igjen 13. juni for å se om de kan klare å få til en avstemning førsommerferien.