42 av de 128 personene i PU som tas ut i streik fra onsdag jobber på utlendingsinternatet på Trandum. Konsekvensen av streikeuttaket er at utlendinger som sitter på Trandum må løslates, skriver Politiforum.

Blir løslatt av HMS-grunner

Til Aftenposten.no sier lokalagsleder for Politiets fellesforbund i Politiets utlendingsenhet (PU), Geir Petter Pettersen, at de ved streik vil bli for få til å ta hånd om de innsatte på Trandum.

— Når disse går ut i streik vil det bli for få til å ta vare på de innsatte. Da vil vår arbeidsgiver måtte løslate en del vil jeg tro. Jeg kan ikke se noen annen kreativ løsning på dette, sier Pettersen.

Han grunngir dette med at de har en HMS-plan som sier at det skal være en viss bemanning.

— Blir det en eller to ansatte på femti stykker, så kan ikke de serve hverken seg selv eller innsatte. De innsatte har jo også krav på blant annet lufting og mat. Så utfra sikkerhet, og det at helsen og miljøet til de som sitter inne ikke blir ivaretatt, så må man nesten løslate de som sitter der, påpeker Pettersen.

— Felles for alle disse som sitter der er at de sitter på utelendingsloven, som er forvaltningsdelen av loven. Ingen av dem utgjør noen samfunnsmessig fare. Det er kun det at de er ulovlig i Norge. Dette blir bare en utsettelse av utsendelsen.

Uvisst hvor mange som blir løslatt

Pettersen sier at de ikke ville gått med på å slippe løs fanger som ville utgjort en fare for samfunnet, og at de da ville gått med på dispensasjon på Trandum. Under en drøfting med arbeidsgiver mandag fremkom det ikke noen viktige argumenter for dipensasjon, sier Pettersen.

- Hva vil skje med de som blir løslatt?

- Dette er jo da arbeidsgivers ansvar. Men jeg vil anta at de får et tilbud på de forskjellige utelendingsinternatene som ikke er lukket, sånn at de får de tjeneste de har rett på som lege, overnatting og mat, sier Pettersen.

Hvor mange som løslates er ikke klart. De som sitter på Trandum er enten ID-løse eller venter på uttransportering.

I tillegg til løslatelsen av et ukjent antall personer fra Trandum, vil utlendinger som venter på uttransportering måtte vente til streiken er over før de flys ut av landet.

Streiken vil også antagelig gå utover et uttransporteringssamarbeid Norge er en del av. Det kalles Frontex, og er et Schengen-samarbeid.

— Vi jobber nå med å rapportere konsekvensene av den varslede plassoppsigelsen. PU (Politiets Utlendingsenhet) forholder seg til at dette er en lovlig streikog vi avventer situasjonen. PU vil i det lengste søke å unngå løslatelser. Jeg kan legge til at i første faseav streiken ble det varslet plassoppsigelse for enkelte av våre medarbeidereved Politiets utlendingsinternat på Trandum. For disse søkte vi om dispensasjonog fikk dette innvilget, skriver Cecilie Johansen, kommunikasjonssjef i PU, i en pressemelding.

Må utsette charterfly

Norge skal etter planen sende et charterfly til Nigeria på torsdag.

— Da har land innmeldt folk som skal uttransporteres til Nigeria. De kommer da til Norge. Her fyller vi opp en stor Boeing, og så sendes de ned sammen, sier Pettersen.

Det kommer personer fra de skandinaviske landene, Tyskland, Østerrike og flere andre nasjoner.

— Det følger en del ansvar med dette her, og det handler om å ikke miste ansikt. Jeg ser det vanskelig å få kjørt denne Frontex-charteren hvis vi ikke får dispensasjon. Og det er kun økonomiske grunner som jeg kan se at arbeidsgiver kan bruke for å få kjørt denne charteren, sier Pettersen.

- Vil det være litt pinlig for Norge om charteren ikke kommer seg avgårde?

— I utgangspunktet så er det kanskje litt pinlig. Vi har fått ansvaret for denne charteren. Men vi har allerede hatt en tidligere utsettelse. Og de blir flydd ut, dette betyr bare at det blir utsatt.