- Vi fikk frifinnelse på det vi synes var viktigst. Det er jeg veldig tilfreds med, sier advokat Henrik Bliksrud, som er forsvarer for eiendomsinvestoren Allan Freddy Karlsen.

Karlsen møtte nylig i Bergen tingrett, tiltalt for blant annet grovt økonomisk utroskap, grovt trygdebedrageri og brudd på regnskaps— og likningsloven.

Fredag kveld falt dommen. Karlsen fikk ett års fengsel, hvorav 11 måneder gjøres betinget. Den éne måneden som ble gjort ubetinget, har han allerede sonet i varetekt.

Aktoratet hadde lagt ned påstand om to års fengsel, hvorav halvparten betinget.

Krangel om salgsdato

Allan Freddy Karlsen selv, er ifølge forsvareren «meget godt fornøyd» med å ha blitt frikjent på det punktet i tiltalen som var utgangspunktet for hele saken.

Dette forholdet dreide seg om salget av et aksjeselskap i 2004. Frem til 26. mars 2004 var det skatt på gevinst ved aksjesalg, med tilhørende rett til å trekke fra tap.

Karlsen hadde et skattemessig tap da han solgte aksjeselskapet.

Aktor Ole Bjørn Mevatne mente Karlsen hadde tilbakedatert salgskontrakten til før lovendringen, og slik urettmessig sikret seg rett til å fradragsføre tapet på 14,9 millioner kroner på skatten.

Tingrettsdommer Beate Blom var enig med aktor, og mente bevisene «ikke etterlater tvil» om at avtalen var tilbake-datert, og at Karlsen hadde gitt uriktige opplysninger til likningsetaten.

De to fagkyndige meddommerne mente imidlertid at det var rimelig tvil. Dermed ble Karlsen frifunnet på dette punktet.

- Vi er ikke fornøyde. Det var dissens på denne frifinnelsen på det groveste forholdet, sier aktor Ole Bjørn Mevatne.

Pusset opp villa

På resten av tiltalen fikk aktoratet mer gjennomslag. Karlsen kjøpte i 2002 en luksusvilla på Sydnesplassen 1, som han fire år senere solgte for rundt 20 millioner kroner.

Ifølge dommen belastet Karlsen urettmessig sitt eget eiendomsselskap med 770.000 kroner som gjaldt oppussing av privatboligen. Karlsen argumenterte i retten med at han brukte villaen også som et utstillingsvindu i forretningsøyemed, men ble ikke hørt.

«Retten finner videre at utroskapsforbrytelsen må anses som grov», skriver tingrettsdommeren, og viser til størrelsen på beløpet og at Karlsen bokførte uriktige opplysninger.

Som følge av utroskapen mot eget selskap, inndrar staten drøyt 550.000 kroner fra eiendomsinvestoren.

Den ulovlige tappingen av eget selskap ble ikke ført korrekt i selvangivelsen eller selskapets regnskap. Dermed ble Karlsen også dømt for brudd på liknings- og regnskapsloven.

Vurderer anke

Det siste punktet i tiltalen gikk på at Karlsen urettmessig skulle ha mottatt sykepenger samtidig som han jobbet for eiendomsselskapet sitt. Her ble også aktoratet hørt, og Karlsen må nå betale tilbake 350.000 kroner til Nav.

Aktor Mevatne sier han vil gå nøye gjennom dommen og deretter ta stilling til om saken ankes. Også Karlsen tar betenkning.

- Nå vil han studere dommen i ro og mak i de to ukene vi har til rådighet før ankefristen går ut, sier forsvarer Henrik Bliksrud.