• RYSTET: Usikkerheten i verdensøkonomien har det siste året rystet verdens finansmarkeder og senket børsene. Bildet viser kursutviklingen på børsen i Athen. Hellas er ett av de hardest rammede landene. FOTO: SCANPIX

Utsiktene mer usikre

Pengefondet advarer: Verdensøkonomien er inne i en ny og farlig fase etter å ha vært utsatt for flere sjokk det siste året.