Det er en meningsmåling i Wall Street Journal som viser at Republikanerne med sin sterke motstand mot skatteøkninger ikke er i takt med folkemeningen.

Målingen kan dermed bli et viktig bidrag til en løsning på den bitre striden dersom den kan myke opp gjenstridige republikanske kongressmedlemmer.

Fortsatt ligger Republikanerne under flertallslederen i Kongressen, John Boehner, og president Barack Obama milevis fra hverandre.

Det er ennå ingen tegn til enighet om hvordan dype budsjettkutt og skatteøkninger for alle, det såkalte budsjettstupet, skal avverges innen nyttår.

Splittelse

Etter at Obama har gjort det helt klart at han ikke godtar noen avtale som ikke innebærer skatteøkninger for de rike, har det vært tegn til splittelse blant de republikanske kongressmedlemmene. Noen har slått frampå om at de kan godta noen skatteøkninger.

Når det nå viser seg at selv republikanernes egne velgere avviser selve kjernekravet til Boehner, kan hans stilling bli ytterligere svekket.

Utad nektet begge parter onsdag å si om de kan myke opp på kravene, og Boehner sa han hadde hatt en ny skarp samtale med Obama om det som fortsatt hindrer en avtale.

Boehner sier at Obamas siste tilbud om å redusere skatteøkningene for de rikeste med 200 millioner dollar til 1.400 milliarder dollar over de neste ti årene, ikke er godt nok.

Ut i resesjon

Dersom det ikke blir oppnådd en avtale om reduksjon av budsjettunderskuddet innen nyttår, slår automatiske, dype budsjettkutt inn samtidig med at George W. Bushs skattelettelser for alle oppheves.

Om 600 milliarder dollar slik trekkes ut av økonomien på en gang, vil sjokket ifølge de fleste økonomer bli så stort at USA kastes ut i en ny resesjon, med alvorlige konsekvenser for verdensøkonomien.

Mens Republikanerne utelukkende vil redusere underskuddet ved hjelp av dype kutt på alle budsjettposter utenom forsvaret, mener Demokratene at det må skatteøkninger til for de rikeste om underskuddet skal kuttes så det monner. (©NTB)