Problemer med dårlig omsetning og tomme lokaler i Førde Storsenter hadde startet lenge før paret kom inn på eiersiden. Men dét holdt Caveo-ledelsen skjult.

Samboerparet fra Oslo ble oppsøkt av en «rådgiver» fra finansselskapet Caveo i oktober 2007. Med seg hadde «rådgiveren» et spennende prosjekt: Førde Storsenter, som stort sett hadde en matbutikk og en kafé som leietagere. Paret uttrykte at det kunne være aktuelt med noe trygt og sikkert. Selgeren fra Caveo forsikret dem om at dette var «en rimelig sikker investering».

«Gikk bra»

Paret spurte blant annet hvordan det gikk med matbutikken som var leietager på senteret, og fikk til svar butikken «gikk bra med et resultat over budsjett».

9. oktober samme år ble papirene undertegnet. Etter anbefaling fra Caveo tok samboerparet opp lån på 2,5 millioner kroner, og slo til. Dermed ble de to av rundt 100 Caveo-kunder med aksjer i kjøpesenteret. Caveo signaliserte at «alt gikk bra og at leietagere sto i kø», skriver Oslo tingrett i en fersk dom.

Men køen gikk feil vei. Leietagerne var på vei ut.

Kjente til problemene

Matbutikken slet med lav omsetning, omtrent halvparten av budsjettert, helt fra de åpnet i 2006. Kafeen hadde også store problemer. Det var lite kunder innom senteret på grunn av at det var så få butikker der.

Caveo-selgeren som anbefalte investeringen sier hun ikke visste om dette. Men Caveo-ledelsen i Stavanger var fullt klar over problemene flere måneder før Caveo-kundene kom inn på eiersiden, slår dommen fast. Driftsansvarlig ved matbutikken sendte nemlig ukentlige rapporter til Caveo.

Kafédriveren varslet om problemene allerede i juni 2007, fire måneder før paret ble medeiere i senteret. I en e-post skrev kafédriveren at varene gikk ut på dato, at omsetningen var halvparten av budsjettert, og at de drev med stort underskudd:

«Mangel på attraksjonskraft for senteret totalt gjør at det ikke kommer nok kunder og gjester til lokalene. Det er spesielt uheldig at dere ikke har klart å fylle alle lokalene med leietagere.»

Ulovlige salg

Problemene avsløres også i Caveos interne kommunikasjon. Dagen før Oslo-paret investerte de 2,5 millioner lånte kronene skrev en Caveo-sjef i et notat at han brukte store deler av dagen til å «godsnakke med leietagere som ringer og er bekymret for lav omsetning, tomme lokaler. (...) Generelt sett er ikke stemningen blant leietagerne så positiv som den burde være.»

Sommeren 2008 trakk Kredittilsynet Caveos konsesjon. Tilsynet hadde funnet en rekke omfattende lovbrudd i selskapets salg av spareprodukter. Paret tok kontakt, men Caveo forsikret dem så sent som høsten 2008 om at Førde Storsenter gikk bra.

Gresset gror

Sannheten kom ikke på bordet før i januar 2009. I et møte med nestkommanderende i Caveo fikk paret vite at senteret ikke gikk bra. Paret mente de var blitt feilinformert, og krevde pengene tilbake. Tre måneder senere gikk Caveo konkurs. Samboerparet forteller at de etter konkursen saksøkte et forsikringsselskap som Caveo hadde avtale med.

— Hvordan går det med senteret nå?

— Det gror gress utenfor der nå. Det er helt tomt.

Tilkjent erstatning

Helt tomt har det vært de tre siste årene. Ved årsskiftet hadde senteret en gjeld på 80 millioner. Det skal foreligge tilbud om kjøp av senteret for 47,5 millioner, drøyt halvparten av gjelden. Dermed har kundene tapt alle sine penger.

Oslo tingrett kom nylig frem til at Oslo-parets tap, totalt 2,9 millioner kroner, skal erstattes. Aftenposten har de to siste dagene ikke klart å komme i kontakt med det saksøkte forsikringsselskapets advokat.

Storebrand kom inn på eiersiden i finansselskapet Caveo i 2007. Storebrand var ikke part i saken, og var heller ikke til stede under rettssaken. Selskapet finner det derfor vanskelig å kommentere den, opplyser informasjonssjef Bjørn Erik Sættem.

Daværende administrerende direktør i Caveo, Per Magnus Falnes, ønsker heller ikke å kommentere saken.