— Nå blir vi den største enkeltleverandøren i Brasil. Bunge var den største, sier Bernhard Stormyr, kommunikasjonssjef i Yara.

Selskapet har i dag 1100 ansatte i Brasil. Med oppkjøpet av Bunge vil antallet mer enn dobles til 2400.

— Vi gjør dette for å styrke vår posisjon i et av verdens raskest voksende gjødselsmarkeder, sier Stormyr.

Bunge hadde før oppkjøpet en markedsandel på rundt 16 prosent i Brasil.

— Avtalen vil gi positive synergier først og fremst ved at vi får en mye større skala på virksomheten. I dag har vi vår styrke sør i Brasil, mens Bunge er store over hele landet, sier Stormyr.

Ikke vanskelig å finne milliardene

Yara punger ut 750 millioner dollar (4,2 mrd. kroner) for Bunge. Yara vil finansiere kjøpet med kontanter.

— Yara har en sterk balanse med en solid egenkapital. Derfor er det ikke spesielt problematisk å finansiere et slikt oppkjøp, sier Stormyr.

Den oppkjøpte gjødselsvirksomheten innlemmes helt i Yara Brasil.

Kjøpet skal først godkjennes av brasilianske konkurransemyndigheter (CADE) og enkelte andre regulatoriske myndigheter.

Vil vokse videre

Det forventes at oppkjøpet vil tre i kraft i løpet av andre halvår 2013.

Yara og Bunge har også inngått en langsiktig leveranseavtale på gjødsel, som gjør det mulig for Bunge å fortsette med gjødselleveranser til bønder som ledd i deres kornvirksomhet.

— Brasil er et viktig vekstmarked med et betydelig videre potensial for økning i jordbruksareal og høyere landbruksavkastning. Dagens avtale skaper også en sterk plattform for fremtidige vekstmuligheter innenfor den brasilianske gjødselindustrien, sier konsernsjef Jørgen Ole Haslestad.