• (1/2)
    GJELD: USAs gjeld passerer i disse dager størrelsen på årlig bruttonasjonalprodukt (BNP), FOTO: Charles Dharapak/Scanpix

USAs gjeld vil øke

OECD spår: dempet vekst, høy arbeidsledighet og høyere inflasjon.