«Slovakia Estates I IS – en unikinvesteringsmulighet». Slik ble fondet markedsført for utvalgte kunder iSandnes Sparebank i 2007.

Fondet skulle investere flere hundre millionerkroner i boligprosjekter i Bratislava og tjene store penger på Slovakiashurtige økonomiske vekst, skriver Stavanger Aftenblad.

Investor-tur til Bratislava

Sandnes Sparebank forpliktet seg selv til å bruke100 millioner kroner på fondet, og ga på den måten beskjed om at dette var noebanken hadde tro på.

Etter en investor-tur til Bratislava i mai 2007ble et tjuetall rogalandsinvestorer med på prosjektet og tegnet seg for over200 millioner kroner i fondsandeler.

Tegningen skjedde gjennom selskapet SlovakiaEstates Hovedmann AS, som ble etablert ved utgangen av mai 2007. DetteHovedmann-selskapet skulle forvalte pengene, mens Sandnes Sparebank hadde enrolle som tilrettelegger og markedsfører, ifølge en presentasjon Aftenbladethar fått tilgang til.

Krever 15 millioner

— Alle de andre som var med på turen ville satse,så da ble jeg også med, sa én av investorene, Oddgeir Berge fra Hommersåk, i etintervju med Aftenbladet i april.

Berge gikk selv inn og tegnet seg for énfondsandel, prissatt til 5 millioner kroner, gjennom selskapet Riska AutoSenter. For denne betalte han inn 1,25 millioner kroner. Til sammen kreverBerge og de sju andre investorene å få tilbake det de har betalt inn for i alt12 fondsandeler – totalt 15 millioner kroner. Pluss renter.

I tillegg til privatpersonen Daniel Nedrebø fraTalgje står sju selskaper fra Sør-Rogaland bak søksmålet:

Brattis AS(Bjørn Christian Røstad), Gba Holding AS (Geir Trygg Bugge Aase), Riska AutoSenter AS (Oddgeir Berge), Seabrokers Capital AS (Ragnvald Albretsen), VelconAS (Halvard Velde), Wiggo Erichsen Holding AS og Z Holding AS (Sven EgilTjørhom).

Hvem har ansvaret?

— Hovedspørsmålet i retten blir om produktet holdthva investorene ble lovet og om banken på noen måte har opptrådt uaktsomt. Vikrever at investorene skal få pengene sine tilbake, sier saksøkernes advokat,Thomas Smedsvig, til Aftenbladet.

Sandnes Sparebank mener på sin side at eventuellekrav må rettes mot Hovedmann-selskapet, ikke mot banken.

— Banken hadde ingen rolle i forhold tilinvesteringene i Slovakia, det var det Hovedmann som hadde, sier bankensadvokat, Arild Dommersnes.

- Erkjenner bankenansvar for tilretteleggingen av fondet eller for markedsføringen?

— Nei, ikke på noen måte. Banken har tilrettelagtproduktet og formidlet det videre til kunde med kapital, ønske og vilje om ådelta i denne typen investeringer. Ut over dette var banken investor selv, sierDommersnes.

— Investorene har kun forholdt seg til SandnesSparebank, blant annet som tilrettelegger og markedsfører. Vi mener banken haret selvstendig ansvar, sier Smedsvig.

Ukjent terreng

Terrengsykkel-kjendisen Gunn-Rita Dahle Flesjå bleogså invitert til å investere i Slovakia Estates. Hun endte med å klage SandnesSparebank inn for Bankklagenemnda, og sommeren 2010 slo nemnda fast at slikefinansielle produkter var ukjent terreng for Dahle Flesjå.

Hun måtte regnes som vanlig forbruker, ikke somprofesjonell investor. Dermed avgjorde nemnda at banken måtte betale tilbake de1,25 millionene Dahle Flesjå hadde investert.

— Saken med DahleFlesjå viser at banken hadde et ansvar for markedsføringen av Slovakia Estates,mener advokat Smedsvig.