Les også:

Boligselgerne la i 2008 ut huset sitt i Lillestrøm for salg med en prisantydning på 4,45 millioner kroner.

Etter en budrunde som ble strukket ut over lang tid, fordi selgerne ikke aksepterte budene, godtok de til slutt et bud på 4,2 millioner kroner.

Solgt langt under takst

Rett før kjøpekontrakt skulle undertegnes, fikk megleren som hadde oppdraget imidlertid beskjed fra boligkjøpernes bank om at finansieringen var trukket.

Da hverken megler eller kjøpere klarte å ordne en alternativ finansering, ble det foretatt et dekningssalg av boligen i januar 2009 til noen andre som bød 3,710,000 kroner.

Boligselgerne måtte dermed selge til adskillig lavere pris, og fremsatte derfor et erstatningskrav til de første kjøperne for å dekke tapet.

Dømt i tingretten

Da partene ikke ble enige, ble saken lagt frem for Nedre Romerike tingrett.

Her ble boligkjøperne dømt til å betale boligselgeren erstatning på nær 590.000 kroner, i tillegg til forsinkelsesrenter og saksomkostninger.

Boligkjøperne anket dommen til Eidsivating lagmannsrett.

De mente boligkjøpet ikke kan regnes som gyldig. De vektla at de ikke hadde erfaring fra eiendomshandel, og la ansvaret for forsikring om at finansiering var i orden over på megleren.

De mente at de ba megleren om kontrollere med banken at finansieringen var i orden i forkant av hvert bud, men denne forklaringen ble ikke godtatt i lagmannsretten.

Sak mellom banken og boligkjøpere

Motparten mente at budgivningen forløp helt normalt, at det ikke ble tatt noe forbehold fra budgivers side, og at problemene først oppsto da kontrakten skulle signeres.

De la vekt på at megler ikke kan kontakte banken før bud gis for å sjekke finansieringen, og at meglers plikter kun er overfor selger.

Hva som er direkte årsak til at banken trakk finansieringstilsagn tilbake ble ikke tatt opp i lagmannsretten, og har ifølge retten heller ingen betydning for saken. Dette anses som en sak mellom budgiver og banken.

Må ut med nær en million kroner

Lagmannsretten avviste anken, og budgiverne må derfor betale boligselger erstatning på nær 590.000 kroner. I tillegg kommer saksomkostninger på rundt 275.000 kroner for behandling i tingretten og lagmannsretten.

Det vil si at de må ut med rundt 865.000 kroner. I tillegg kommer forsinkelsesrenter av kjøpesummen i perioden frem til boligen ble solgt på nytt.

De må dermed regne med å betale nær en million kroner for å legge inn en bud de ikke hadde dekning for.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook