• UTBOMBET: Høyblokken er fullstendig utbombet. FOTO: SCANPIX

Uviss status for Regjeringskvartalet

Planene er fremdeles på vent for Regjeringskvartalet. Statsbygg rydder og sikrer området, og skal så raskt som mulig utrede situasjonen.