Øker torskekvotene

Det er mye ufisket torsk utenfor norskekysten. Fiskeridirektøren satte torsdag opp torskekvoten.