Slår av for medbrakt ferjemat

Det er pengar spart på å eta ferjematen på dekk eller i bilen.