• I BOKS: Konsernsjef Johannes D. Neteland i Noryards konstaterer at verftsgruppen nå har fått på plass det nye eierskapet, der ukrainske Calexco har 70 prosent av aksjene, mens Bergen Group har 30. FOTO: Tor Høvik

Noryards-salget på plass

Bergen Group har nå solgt seg ned til 30 prosent av NorYards.