Les også:

GANG PÅ GANG er det den samme historien, bare i nye varianter: Banker, meglere og fondsforvaltere elsker ikke sine kunder, bare deres lommebøker.

Finansminister Sigbjørn Johnsen er forundret over at fondsforvaltere ikke bruker særlig tid på å markedsføre de enkleste og billigste aksjefondene, såkalt indeksfond.

I stedet konsentrerer de seg om fond som gir høyere gebyrer – selv om de ikke passer bedre for kundene. Dessverre er det liten grunn til forundring.

Paradoksalt nok er finansnæringen preget av at markedet svikter. Den amerikanske økonomen Joseph Stiglitz har fått Nobelprisen for sine arbeider om ulik informasjon på forskjellige sider av bordet. De som forvalter sparepengene våre, har et kraftig informasjonsovertak. Og de forsøker å bruke det.

Lag på lag

De senere årene har pressen og etter hvert også Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) gått løs på deler av sparebransjen.

Først var det var såkalte strukturerte eller sammensatte produkter, som i særlig grad var satt sammen for å gi meglerne store gebyrinntekter. Finanstilsynet gikk til slutt til aksjon og fratok noen mindre aktører konsesjonen. De største aktørene, Acta og særlig DnB NOR, slapp lettere.

Til gjengjeld ble DnB NOR felt i Bankklagenemnda. Men banken nektet å bøye seg og tvang kunden til å gå til rettssak. Det hjalp ikke at Bankklagenemnda i sin tid ble opprettet ut fra en erkjennelse av det blir for tungt og dyrt og derfor urimelig hvis kunder må gå til søksmål hvis de skal få sin rett.

Best rykte

Lenge trodde vi at aksjefondene var et unntak. Fondene er blant de mest gjennomregulerte delene av sparebransjen, og gebyrene virker umiddelbart kanskje ikke så høye. Men igjen viser det seg at omsorgen for kundene er begrenset. Vareutvalget er sterkt påvirket av hvor gebyrene er størst og konkurransen minst.

Ta grep

Før helgen sendte finansminister Sigbjørn Johnsen et brev til Finanstilsynet og ba om at tilsynet lager nye regler som forbyr provisjoner som avhenger av hvilke produkter som «investeringsrådgivere» selger. Selv et så forsiktig forslag fikk straks direktør Arne Skauge i Finansnæringens fellesorganisasjon til å si at «det nok er litt feile forestillinger om omfanget av bonusordninger blant bankansatte».

Den som vil beskytte forbrukerne må være forberedt på å slåss.

Les også: