Bostyrer: Kan kreve 351 millioner kroner av tidligere Kleven-eier

Konkursen i Kleven Verft kunne vært unngått, og fant sted på grunn av styreleders handlinger, konkluderer bostyreren.

Bostyrer Bjørn Åge Hamre har levert sin sluttinnberetning til Møre og Romsdal tingrett etter konkursen i Kleven Verft. Her avbildet ved en tidligere anledning.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Dermed er det grunnlag for å kreve den tidligere Kleven-eieren for 351 millioner kroner, skriver bostyrer Bjørn Åge Hamre i sin årsinnberetning til Møre og Romsdal tingrett.

Rapporten kommer ett år etter at det tradisjonsrike verftet på Sunnmøre gikk konkurs sommeren 2020.

I rapporten, som E24 har sett, kommer det frem at kroatiske Div Group, som kjøpte Kleven Verft av Hurtigruten for en ukjent sum, kunne unngått konkursen «dersom styreleder og aksjonær hadde opptrådt adekvat og lojalt» opp mot gjeldende kontrakter.

Korrespondansen bostyreren har gjennomgått det siste året, tyder ifølge Hamre på at betalinger til underleverandører er holdt tilbake, og at verftet har forsøkt å utnytte situasjonen til å reforhandle inngåtte avtaler for å oppnå prisreduksjoner.

«Boets granskingsfase er med dette fullført. (...) Boet konkluderer [med] at det kan være grunnlag for erstatningskrav mot styreleder og eierselskap», skriver bostyrer Bjørn Åge Hamre i en e-post til tingretten.

Det var Sunnmørsposten som først omtalte rapporten fredag.

Les også

Hovedtillitsvalgt om Kleven-konkurs: Eierne har lovet mye de ikke har holdt

Ville godkjenne betalinger

Rapporten konkluderer med at Debeljak, i sin rolle som styreleder og representant for eieren, har «påført selskapet og dets kreditorer betydelige tap».

Blant annet trekker Hamre frem at Debeljak en viss tid etter at Div Group kjøpte Kleven, innførte rutiner som innebar at betalinger på mer enn 50.000 kroner til underleverandører måtte godkjennes av ham personlig.

Rutinen medførte at en rekke betalinger ble forsinket eller aldri kom inn til underleverandørene.

«Dette påvirket igjen fremdriften på verftets klart største prosjekt og ledet endelig til at bankene sa opp sine engasjementer med den konsekvens at verftet var insolvent», heter det i rapporten.

Les også

Kleven Verft er konkurs

Varsler mulig søksmål

Hamre skriver at det totale økonomiske tapet vil bli nærmere vurdert i den videre bobehandlingen. Han viser samtidig til at styreansvarsforsikringen har en oppad begrenset dekning på 30 millioner kroner, og at kravene kan komme i form av søksmål.

«I den videre bobehandling vil det bli tatt stilling til rettslige skritt i form av søksmål mot styreleder og aksjeeier Div.»

Div Group har kommentert en engelsk versjon av Hamres rapport, som også er oversendt tingretten. I denne skriver det kroatiske konsernet blant annet at bankene ikke hadde grunnlag for å slå Kleven konkurs sommeren 2020.

Angående rutinen om at Div Group skulle godkjenne betalinger til underleverandører, skriver konsernet om rapporten at «det nevnes ikke at betalingsrutinene satt av Div Group ble konstant ignorert, og at fakturaer fra kontrakter mellom «Gamle Kleven» og underleverandørene ble betalt uten at nye kontrakter ble inngått.»

Konsernet stiller seg også uforstående til at reforhandling av avtaler er problematisk.

«Vi forstår ikke at reforhandling av kontrakter er et tegn på ’resultatet av dårlig forretningskultur og utvilsomt skadelig for forholdet med underleverandørene’, når Hareid (underleverandør, journ.anm.) i et brev den 3. juli 2020 innrømmet at fakturerte beløp var høyere enn den faktiske progresjonen tilsa, og at de var villige til å reforhandle betingelsene», skriver Div Group.

Publisert: