Sp vil ha statlig grønt investeringsselskap på 100 milliarder

Senterpartiet ønsker en storsatsing på plantebasert industrialisering gjennom et grønt, statlig investeringsselskap på 100 milliarder kroner.

Dette bildet er fra Norske Skog Saugbrugs i Halden, hvor én av tre papirmaskiner nå er stanset. Senterpartiet ønsker en ny giv i blant annet treindustrien, og foreslår at et investeringsselskap på inntil 100 milliarder kroner skal bidra.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Forrige uke gikk fristen ut for å komme med forslag i Stortinget før valget, og da la partiene ifølge NTB inn hele 79 forslag.

I denne haugen ligger det også 24 saker fra Senterpartiet, inkludert et forslag om et grønt, statlig investeringsselskap. Dette skal bidra til grønn omstilling og styrke landbruk, skogbruk og havbruk samt næringsmiddelindustri.

Sp ønsker et investeringsselskap på inntil 100 milliarder kroner. Det skal investere i selskaper som tar en ledende og strategisk rolle innen satsinger på plantebaserte materialer, eller «grønt karbon» som Sp kaller det.

– Dette må være et kraftfullt selskap som har muskler til å kunne gå inn som en langsiktig aktør i noen større prosjekter, sier stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til E24.

Ifølge partiet kan et slikt selskap legge penger på bordet gjennom egenkapital og lån til selskaper som satser på bioressurser. Slike ressurser kan blant annet brukes til bygningsmaterialer, kjemikalier, andre materialer, energi, drivstoff, mat og dyrefôr.

– Vi har tidligere foreslått en investeringskapital på 10 milliarder som gradvis skulle øke. Nå sier vi at vi gradvis skal opp mot 100 milliarder. Det viktige med et slikt selskap er det vet at det vil ha en kapital tilgjengelig, og i hvilken retning det skal på lang sikt, sier Gjelsvik.

Vil at staten skal være pådriver i grønt skifte: – Kan forene den rødgrønne siden

Uenighet i klimapolitikken

Norge har satt seg ambisiøse klimamål for 2030, og de fleste partiene er enige om at det trengs. Men det er fortsatt stor uenighet om hvordan målene skal nås.

På hver sin side av politikken har Senterpartiet og Fremskrittspartiet avvist regjeringens sentrale klimagrep fra tidligere i år. Grepet innebærer å tredoble CO₂-avgiften innen 2030, men er omstridt blant annet fordi det kan gi dyrere bensin, diesel og flybilletter.

Men selv om de rødgrønne partiene ikke er helt enige om klimapolitikken, ser det ut til å være en viss samling rundt det at staten bør spille en mer aktiv rolle i det grønne skiftet.

– Når vi ser på de utfordringene vi står overfor i en del sektorer, der man skal gå fra å være tungt inne i fossil energi til å satse tungt på grønt karbon som treforedling, næringsmidler og marin sektor, må staten i større grad enn i dag bruke sine muskler i samarbeid med næringslivet, for å være en mer langsiktig og strategisk partner enn den er i dag, sier Gjelsvik.

Dette er Solbergs klimaplan

Også SV vil ha investeringsselskap

Tidligere i år foreslo også SV et statlig, grønt investeringsselskap, som de blant annet vurderte å finansiere gjennom salg av Equinors eiendeler i utlandet. SV foreslo også en grønn investeringsbank med inntil 55 milliarder kroner i kapital.

Senterpartiet foreslår at et investeringsselskap skal kunne få penger «under streken» i statsbudsjettet. Det vil si at pengene ikke bevilges over budsjettet, men bare flyttes fra Oljefondet og inn i det nye selskapet. Det er meningen at staten skal tjene penger på disse investeringene.

– Det må tas under streken, altså at det overføres fra Oljefondet. Det er viktig å understreke at dette handler om penger som skal brukes til investeringer, ikke forbruk, sier Gjelsvik.

– Får dere med dere Ap og SV på dette?

– SV har i alle fall sluttet seg til noen merknader i forbindelse med klimameldingen som går på noe av det samme. Jeg håper at disse partiene vil støtte oss, ut fra det de har sagt tidligere om at staten har en viktig rolle å spille. Dette er et forslag fra vår side på å konkretisere et økt statlig bidrag til omstillingen av Norge, sier Gjelsvik.

Toppøkonom: Ta Equinor av børs

Dette skal selskapet gjøre

Investeringsselskapet som Sp foreslår skal kunne eie opptil 50 prosent i selskaper som utnytter plantebasert materiale, for eksempel i skogsindustrien. Selskapet skal også kunne legge på bordet langsiktige og forpliktende lånemidler til selskapene.

Senterpartiet mener at det mangler et slikt verktøy i statens verktøyskuffe. De viser til at det finnes en miljøteknologiordning og ordninger gjennom statlige Enova. Det finnes også ordninger som Siva, Investinor og Nysnø Klimainvesteringer, som investerer i ulike deler av en bedrifts liv.

«Dette er relevante virkemidler, men de er alle begrenset i sine mandater, skriver Senterpartiet i sitt forslag.

– Et slikt investeringsselskap vil kunne gå inn i eksisterende selskaper som har behov for mer kapital og større muskler for å forsterke sin satsing og vil kunne sikre en forankring i Norge. Staten kan for eksempel gå inn i forbindelse med emisjoner, sier Gjelsvik.

– Et slikt investeringsselskap kan også gå inn i nye selskaper, men det er ikke meningen at staten selv skal drive med å starte opp selskaper. Dette handler mer om å ta vare på og styrke miljøer som vi allerede har i Norge i dag, legger han til.

Vil bruke staten til å sikre industrivekst: – Det mangler en plan

– Langt flere enn bønder

Sp-representanten mener investeringsselskapet særlig bør innrettes mot tre og treforedling, men også sektorer som fisk og havbruk og næringsmiddelindustrien. Gjelsvik avviser at forslaget bare vil gagne Senterpartiets støttespillere i landbruket.

– Det er langt flere enn bønder som er opptatt av verdikjeden knyttet til industrialisering av biologisk materiale, sier han.

– Dere har fått kritikk for å være mot klimaforslag, som CO₂-avgiften. Er dette et svar på den kritikken om hvordan dere vil løse klimautfordringene?

– Vi er opptatt av å komme med praktiske forslag som fungerer i den virkelige verden, og som får ned utslipp og skaper arbeidsplasser. Det er det vi må klare å bidra til, og det er der Norge virkelig kan utgjøre en forskjell, sier Gjelsvik.

SV legger frem planen «Grønn Ny Deal»: – Her vil det være mange store investeringerSkuffet over Stortingets klima-innstilling: – Ikke dette vi trenger
Publisert: