Ny rapport: Frykter at unge faller varig utenfor arbeidsmarkedet

Sanner mottar bekymringsverdig corona-rapport om Norges fremtid.

Finansminister Jan Tore Sanner.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Finansminister Jan Tore Sanner mottok fredag første delrapport fra utvalget som vurderer coronapandemiens påvirkning på norsk økonomi mot 2025.

Denne delrapporten ser på virkninger av pandemien så langt, og peker på viktige områder som kan bli påvirket av krisen og tiltakene som er satt inn.

Utvalget, som ledes av meglertopp Jon Gunnar Pedersen, trekker frem at unge rammes spesielt hardt av krisen.

«Pandemien har utløst en krise som rammer skjevt. Konsekvensene er særlig store i arbeidsmarkedet, der unge og personer med løs tilknytning til arbeidsmarkedet står i fare for å falle varig ut av arbeidsstyrken. Fremover kan det bli behov for målrettede tiltak som kan hjelpe disse gruppene tilbake i arbeid, noe utvalget vil drøfte i sitt videre arbeid», heter det i en melding om rapporten.

Her er stjernelaget som skal regne på coronakonsekvensene

Må bruke mindre senere

Finansdepartementet trekker frem andre faktorer som utvalget har lagt vekt på, blant annet at krisegrepene betyr omfordeling mellom generasjoner.

«Vi bruker mye penger over statsbudsjettet til krisetiltak nå, på bekostning av det vi kan bruke senere. For å møte de mer langsiktige utfordringene norsk økonomi står overfor, er det viktig at de økonomiske tiltakene blir skalert ned når aktiviteten kommer tilbake», står det i pressemeldingen om rapporten.

Utvalget skriver at erfaringer fra tidligere krisehåndtering i Norge viser at langtidseffekter av krisetiltak kan tillegges for liten vekt, «kanskje på grunn av gode statsfinanser».

«Fremtidige utfordringer, blant annet som følge av aldring, kan øke ytterligere dersom finanspolitikken ikke normaliseres når oppgangen kommer», står det i rapporten.

Truer det grønne skiftet

Norges overgang til grønn energi kan komme til å lide som følge av coronakrisen, spår ekspertene.

«Ekspansiv politikk i en påfølgende oppgangsfase kan få langvarige strukturelle effekter, blant annet at ressurser overføres til næringer som produserer for å dekke innenlandske behov. Det vil gjøre overgangen til en mindre petroleumsbasert eksport vanskeligere».

Utvalget skriver også at midlertidig støtte til foretak som har mistet inntekter og utvidede permitteringsregler kan bremse nødvendig omstilling i økonomien.

Lang sikt

– Pandemien har krevd svært omfattende økonomiske tiltak. Tiltakene vi har satt inn og valgene vi tar fremover vil påvirke norsk økonomi i lang tid. Innspillene fra utvalget vil gi oss et enda bedre grunnlag for å ta gode valg, også i et mer langsiktig perspektiv, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Utvalget ble nedsatt i mai i år og vil levere sin endelige rapport i første kvartal 2021.

Seks måneder etter Norge stengte ned: Slik rammes norsk økonomiNye SSB-tall: De aller rikeste betaler den laveste skatten
Publisert
  1. Aksjelive
  2. Coronaviruset
BT anbefaler

Aleksander (35) fra Bergen omkom på fjelltur

Mannen var alene på fjelltur mellom Malmangernuten og Melderskin i Rosendal da han omkom.

LES SAKEN

Mest lest akkurat nå

  1. Over fleire år skal den sjukehustilsette ulovleg ha slått opp i pasientjournalar

  2. Gravemaskin raste 10–15 meter ned – nå får Vegvesenet bot etter ulykken

  3. Når andre får barn, gir det Andrea en følelse hun aldri snakker om

  4. Kariann har ein beskjed til alle som treff ungdom på sommarjobb

  5. Kjemper for å avverge pilotstreik i SAS: – Det har vært bevegelse

  6. – Forsvarsdepartementet, Forsvarsstaben og andre ansvarlige må se seg selv i speilet