Håvet inn på skipstegning

Familien Sandvik solgte skipsdesignfirmaet Vik-Sandvik på Fitjar og føyk inn på formuestoppen.