Aker Clean Hydrogen satser fra Finnmark til Chile: Skal investere minst 30 milliarder

Hydrogen blir én av fire pilarer i fornybarporteføljen til Aker Horizons. Totalt regner man med å investere titalls milliarder det neste tiåret. Det skal bidra til å gjøre skipsfart utslippsfri og til å kunne bygge vindkraft i Finnmark uten kraftkabler til Sør-Norge.

Slik skisserer Aker Clean Hydrogen hvordan man vil bygge opp en hydrogenindustri i Finnmark
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Bare 19 dager etter at Aker fikk fornybarselskapet Aker Horizons på børs, ble det varslet en ny børsnotering.

Denne gang er det Aker Horizons som skal børsnotere et av sine selskaper: Det nye Aker Clean Hydrogen.

Selskapet skal designe, utvikle, bygge ut og drifte ulike typer hydrogenanlegg, basert på grønn hydrogen fra vann eller blå hydrogen fra naturgass med karbonfangst.

Hydrogenet kan enten brukes direkte eller til produksjon av ammoniakk – begge to egner seg som energibærer, blant annet til skip.

Akkurat når børsnoteringen på Oslo Børs-markedsplassen Euronext Growth kan skje er ikke avklart, annet at det kan skje «raskt».

Aker Horizons har ikke uttalt størrelsen på emisjonen som skal gi frisk kapital inn i hydrogen-datterselskapet.

Det man derimot signaliserer er at Aker Clean Hydrogen regner med å investere 3,0 til 3,5 milliarder euro, eller 30 til 36 milliarder kroner, for å nå vekstmålene som er satt.

At det har vært rikelig tilgang på kapital for Akers fornybarsatsinger, er det imidlertid liten tvil om. Aker Horizons har i det siste fått inn 8,6 milliarder i en emisjon, en konvertibel obligasjon og en grønn obligasjon.

Aksjekursene til Aker Horizons-selskapene Aker Offshore Wind, Aker Carbon Capture og Rec Silicon har også steget mye siden i fjor sommer.

Les også

Aker Horizons vil børsnotere nysatsingen Aker Clean Hydrogen

– Kan bidra til å dramatisk redusere kostnadene

– Aker Horizons har fire plattformer: Aker Offshore Wind, Aker Carbon Capture, Mainstream Renewable Power og Aker Clean Hydrogen, sa Kristian Røkke fredag under en presentasjon.

Han er sjef i porteføljeselskapet Horizons. Årsaken til at hydrogen-selskapet skal børsnoteres separat har både med at investorer kan sette pengene i akkurat den satsingen de vil og at man kan hente finansiering separat.

– Alle porteføljeselskapene skal operere på egne ben, sa Røkke før han la til at man samtidig alltid jakter etter felles muligheter der det er logisk.

I tillegg til at de ulike fornybarselskapene skal kunne samarbeide der det er hensiktsmessig, spiller Akers teknologisatsing også en rolle. De skal bidra til lavere kostnader og raskere utrulling av de grønne prosjektene.

– Vi vil ha mye mer å dele på den digitale fronten i månedene fremover, inkludert hvordan digitale verktøy utviklet av Cognite og Aize kan bidra til å dramatisk redusere kostnadene og øke gjennomføringstakten, sa Kristian Røkke.

I et intervju med E24 denne uken om det nye Aize-selskapet, fortalte Kjell Inge Røkke om at teknologisatsingene er like viktige som fornybarsatsingen.

Les også

Røkke jakter talenter til tek-satsingen Aize: – Vi er villig til å stille med kapitalen som trengs

– Kanskje verdens beste vindressurser

Et av de virkelig store prosjektene som Aker-systemet er i gang med er å lage et grønt ammoniakkanlegg på Herøya i samarbeid med Yara og Statkraft. Prosjektet ble annonsert torsdag.

Dette vil kutte ut Yaras store forbruk av naturgass i dag, slik at man heller kan bruke elektrolyse med vann for å lage hydrogenet som trengs i ammoniakken.

Det er imidlertid flere anlegg som er under planlegging i Norge.

Sammen med Varanger Kraft planlegges det en storstilt industrisatsing i Finnmark. Anlegget man planlegger å bygge i Berlevåg kan spille en sentral rolle i regionens utvikling.

I dag er det store muligheter for å hente ut enda mer vindkraft, men området har ikke et godt nok strømnett til å få fraktet strømmen til der det finnes brukere.

– Raggovidda har kanskje verdens beste vindressurser på land. Det er allerede fantastiske resultater fra vindparken som er der i dag og Varanger Kraft planlegger å bygge den parken ut videre. Med kraften skal vi sammen produsere grønn ammoniakk, sier Knut Nyborg, administrerende direktør i Aker Clean Hydrogen.

– Ammoniakken skal plukkes opp av skip som Grieg Edge og Wartsila nå har fått støtte til å utvikle, samt til andre forbrukere langs kysten og Svalbard, fortsetter han.

Les også

Rekordoppgang i verdiene til Røkkes Aker: Hentet inn alt det tapte i 2020

Finnmark og Chile

Nyborg forteller at Store Norske ser flere titalls potensielle ammoniakkbrukere i regionen og at Aker Clean Hydrogen kan levere ammoniakken til Store Norske sitt kraftverk.

Et annet prosjekt som Aker Clean Hydrogen går i gang med et hydrogenanlegg på Rjukan – et av de historisk sett mest symboltunge stedene i landet for vannkraften.

Anlegget skal Aker Clean Hydrogen eie selv, men det inngås samarbeid med Tinn kommune og Rjukan næringsutvikling. Her ser man for seg å levere hydrogen til det sentrale østlandsområdet.

– Det er mye overflødig vann med kort transportvei inn til en av Norges mest befolkede områder. Skal man ha hydrogen inn i transport og andre bruksområder på det sentrale Østlandet er det her det må produseres, sier styreleder Karl Johnny Hersvik i Aker Clean Hydrogen.

På toppen av dette skal Aker Clean Hydrogen samarbeide med irske Mainstream Renewable Power, som Aker Horizons har kjøpt 75 prosent av, for å bygge opp industri i Chile for grønn hydrogen og ammoniakkproduksjon.

– Chile har tilgang til noen av de rimeligste fornybarressursene i verden og har satt ambisiøse hydrogenmål som et flott startpunkt. Planen er å bruke Mainstreams tilstedeværelse i landet, kombinert med Aker Clean Hydrogens evne til å designe, utvikle, bygge og drifte anlegg, sa Kristian Røkke.

Les også

2020 endte med underskudd i Aker Solutions: Sjefen varsler også røde tall i 2021

Får bistand fra Aker Solutions

Totalt har man en portefølje av prosjekter med en nettokapasitet på 1,3 gigawatt under utvikling, med et mål om en netto installert kapasitet på 5,0 gigawatt i 2030, ifølge selskapet.

Klimamessig er målet til Aker Clean Hydrogen å fjerne utslipp tilsvarende ni millioner tonn CO₂ årlig fra 2030, ifølge selskapet.

Aker Clean Hydrogen skal ikke selv utvikle eller produsere elektrolysører, som skiller vann for å produsere hydrogen og vann, slik for eksempel Nel gjør.

Knyt Nyborg forteller at han har et nøkkelteam på plass og at man etter inspirasjon fra Aker BP vil etablere allianser med leverandører for å sikre effektive leveranser som kan skaleres opp.

En sentral leverandør blir oljeservicekonsernet Aker Solutions.

– Vi har avtaler med Aker Solutions som gir oss en skalerbarhet som er helt unik sammenlignet med andre i fornybarsegmentet, sier Nyborg.

Aker Solutions får dermed nok et grønt segment å levere til.

Oljeservicekonsernet ble i fjor sommer delt, og havvind- og karbonfangstselskapene ble skilt ut som egne børsnoterte selskaper.

Aker Solutions har klare ambisjoner om at halvparten av omsetningen skal komme fra grønne løsninger innen 2030.

Les også

Greenstat inviterer Aker inn på eiersiden – skal skyte inn 60,5 millioner

– Dette er noe annet enn en klassisk oppstartsbedrift

I tillegg til å løfte frem den omfattende hydrogensatsingen som nå er lansert, har Aker-systemet allerede satt i gang med:

  • Å bygge opp industri knyttet til havvind, karbonfangst, vannkraft, industriell digitalisering
  • De skal gjennomføre oppkjøpet av Mainstream Renewable Power
  • De skal bidra i et nytt strategisk løp for Rec Silicon.

– Har dere kapasitet til alle disse satsingene som nå er lansert på kort tid eller kan dere få voksesmerter?

– Aker-systemet har en enorm kapasitet til å skalere. Dette er et stort industrielt system med bred kompetanse, så det å starte dette er noe helt annet enn en klassisk oppstartsbedrift, sier Karl-Johnny Hersvik.

Han peker på hvordan man klarte å bygge opp oljeselskapet Aker BP som han leder fra en produksjon på 1.400 fat per dag til 240.000 fat per dag på fem år.

– Dette kan Aker, sier Hersvik.

Hersvik og Nyborg understreker at man bygger etter prinsipper om modulbaserte anlegg, med utstrakt bruk av digitale løsninger, for å sikre effektivitet og konkurransedyktighet.

– Man har sett det på sol og vind – man bygger det samme om igjen og om igjen, og kostnadene faller som en stein, sier Hersvik.

– Og med grønt hydrogen har man vann og strøm som innsatsfaktorer som er svært forutsigbare. Det er så mye enklere enn hva moder joder kan kaste på en i et oljereservoar, sier Nyborg.

Publisert