Ser grønn fremtid for maritim sektor: – Men vi trenger tiltak

Krisen i maritim sektor ble ikke like ille som bransjen selv fryktet i fjor. Likevel har tusenvis av arbeidsplasser forsvunnet og bransjen ber nå om bistand til å holde hjulene i gang frem til et grønt oppsving er ventet om noen år.

Næringsminister Iselin Nybø får overlevert rapporten av blant andre Even Aas, styreleder i Maritimt Forum og konserndirektør i Kongsberg Gruppen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Analyseselskapet Menon Economics har i en årrekke laget en årlig rapport for Maritime Forum om verdiskapningen i den norske maritime næringen – de ser på utviklingen i alt fra rederier til verft og leverandører.

Rapporten som kom på starten av 2020 spådde vekst, men så endret pandemien alt.

Fredag overleverte blant andre Ivar Engan, leder i Maritimt Forum, en fersk oppdatert analyse til næringsminister Iselin Nybø.

Rapporten viser frem ferske tall som viser at 5.500 mistet jobben i næringen i fjor, en reduksjon ned til 82.500 sysselsatte. I tillegg er ytterligere 4.100 permittert per januar.

Omsetningen i bransjen falt ni prosent, eller 42 milliarder, til 425 milliarder.

I sin oppdatering i april hadde Menon et hovedscenario der de anslo at 15.000 arbeidsplasser ville forsvinne fra 2019 til 2022 uten statlig hjelp. Nå er tallet nedjustert:

«I vårt hovedscenario viser prognosene at det vil være drøyt 10.000 færre arbeidsplasser i den maritime næringen ved utgangen av 2022», skriver Menon.

– Tallene er penere enn det vi fryktet tilbake til august. De tiltakene som kom i høst har hjulpet, blant annet ved at Stortinget sikret tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk (nettolønnsordningen, journ.anm.), sier Engan til E24.

I tillegg ga regjeringen penger til et nytt forskningsskip, som en del av «verftspakken».

– Samtidig var det også utover høsten at vi så fallet i sysselsettingen komme, fortsetter Engan.

Les også

Verftene om innreiseforbud: – Vil få konsekvenser ganske umiddelbart

– Økte miljøkrav vil skape mye arbeid

Rapporten og næringen ser samtidig positivt på fremtiden. En grønn bølge er ventet utover 2020-tallet.

«På litt lengre sikt tyder imidlertid alt på at det vil være rikelig med jobb til den globale maritime industrien. Økte krav til miljø- og klimavennlighet vil skape mye arbeid i seg selv», skriver Menon og legger til at mange skip også må erstattes fordi de nærmer seg utskiftningsalder.

Man ser tre bølger. Den første er vi inne i nå og handler om tilpasning til de strengere IMO-kravene. Den andre handler om hybridisering av skip, særlig på kortere ruter. Den siste bølgen er innfasingen av null utslipp.

– Men vi trenger fortsatt tiltak som kan gi aktivitet så vi kommer oss over kneiken, sier Engan.

– Det viktigste nå er at den maritime klyngen ikke forvitrer, men at vi sikrer at vi er i en god posisjon når det generelle markedet kommer tilbake og vi i tillegg får etterspørselen fra det grønne. Da må Norge stå klar for å kunne levere, sier Even Aas.

Han er styreleder i forumet og konserndirektør for samfunnskontakt, kommunikasjon og bærekraft i Kongsberg Gruppen, som med Kongsberg Maritime er en av de største aktørene i næringen.

Ivar Engan i Maritimt Forum, næringsminister Iselin Nybø og Even Aas, styreleder i Maritimt Forum og konserndirektør i Kongsberg Gruppen.

– Man må redde verftene

I Maritimt Forum peker de på at det særlig er de større verftene i Norge som sliter mest. De mindre har fått en del oppdrag til fiskeri- og havbruksnæringen som hjelper med å holde hjulene i gang.

– Ser man på rapporten er situasjonen for de store verftene ganske alvorlig. Ordrebøkene går tomme mot slutten av året og i 2022, sier Engan.

– Det er ikke et enkelttiltak som kan løse krisen. Man må redde verftene. Det ene som kan gjøres er å sikre mer ombygging av supplyskip til hybrider og man kan forsere byggingen av nye skip til Forsvaret, sier Aas.

Det er nemlig ett stort tiltak den maritime næringen ønsker seg: At Forsvaret fremskynder bestillingen av nye mineryddere, kalt Vanguard.

– Vi vet at vi ber om mye, men vi tror det vil være helt avgjørende for Norge å ha den maritime klyngen i fremtiden – særlig når oljenæringen blir stadig mindre viktig, fortsetter han.

Engan poengterer at både oljeskattepakken og permitteringsreglene også har gitt positive bidrag under krisen.

– Maritim sektor og verftene ble jo bygget kraftig opp med oljeboomen som varte til 2014. Deretter har vi hatt to oljekriser som har rammet hardt. Er det plass til alle de store verftene i Norge eller trengs en konsolidering?

– Den konsolideringen har skjedd og vi har ikke så mange verft igjen. Vi står igjen med aktører som Ulstein, Kleven, Vard, Fosen og Westcon. Den skalaen må vi ha i Norge for å kunne levere, ha nok innovasjonskraft og sikre fremtidig eksport, sier Aas.

Les også

Aker Clean Hydrogen satser fra Finnmark til Chile: Skal investere minst 30 milliarder

Næringsministeren vil se effekten av tiltakene

– Det er ikke tvil om at maritim sektor er rammet av corona, både økonomisk og smittevernmessig, men jeg er glad for at de selv sier at det ikke ble så ille som man først fryktet, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til E24.

Hun sier at det per i dag er umulig å si hvilket av de ulike scenarioene som skisseres i rapporten som vil treffe best, men at regjeringen følger utviklingen tett.

– Dette er en mangfoldig bransje som har blitt truffet ulikt, men mange har det tøft, sier hun.

Ministeren har også merket seg de lyse utsiktene som rapporten skisserer på lengre sikt.

– Det jeg særlig liker med denne næringen er at de er veldig offensive i den grønne omstillingen og at de er så klare på at de skal være ledende i verden, sier hun.

Les også

Utenlandske arbeidere med «strengt nødvendig» teknisk kompetanse får komme inn i landet

– Men kan vi miste noen sentrale selskaper eller miljøer på veien dit, når dagens situasjon er så krevende for mange?

– Vi prøver å stimulere leverandørmiljøene og verftene i situasjonen. Vi har allerede lansert en låneordning på 600 millioner og lansert en kondemneringsordning, i tillegg til at en egen kondemneringsordning for offshore også rulles ut, sier Nybø.

– Den ordningen ligger det betydelige midler i og vi håper den kan bidra til å skape aktivitet.

Næringsministeren vil ikke love noe når det kommer til bransjens ønske om at Forsvaret forserer bygging av flåten, særlig Vanguard-minerydderne.

– Det er det forsvaret som må vurdere, men jeg forstår at næringen ber om dette, sier Nybø.

– Ser dere et behov for å iverksette flere tiltak enn det dere har kommet med?

– Det er vanskelig å være bastant i det spørsmålet. Vi følger utviklingen nøye, men det er mye på gang og disse tiltakene må også få tid til å virke først, sier Nybø.

Hun trekker frem flere endringer som ble gjort i årets statsbudsjett, inkludert forskuddsordning for byggelån, grønne krav i offentlige anbud og at man i Stortinget satte av 150 millioner ekstra til kondemnering av offshorefartøy.

Les også

Kongsberg Gruppen øker resultatene i fjerde kvartal: Varsler nytt ekstrautbytte

Konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen

– Det vil jo komme en oppsving. Det må det gjøre

En av de største aktørene i den norske leverandørindustrien til maritim sektor er nettopp Kongsberg Gruppen og deres datterselskap Kongsberg Maritime.

Da konsernet slapp resultatene for 2020 tidligere i februar

– Vi tror nybyggmarkedet vil være utfordrende i 2021, sa finansdirektør Gyrid Skalleberg Ingerø under kvartalspresentasjonen og fortsatte:

– For å få til en omsetningsvekst i Kongsberg Maritime i 2021 må vi har ordre på i nybyggmarkedet eller store oppgraderingsprosjekter i ettermarkedet.

– Ble utfordringene i markedet ofr Kongsberg Maritime mindre enn dere trodde, når man fikk inn ordre tilsvarende 0,98 ganger omsetningen?

– Oppkjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine er en viktig driver. Uten det tror vi 2020 hadde blitt enda tøffere, sa konsernsjef Geir Håøy til E24.

Han pekte på at man klarte å få ytterligere 700 i millioner i kryssalg.

Kongsberg Maritime nedbemannet i 2020 med 400 stillinger, men Kongsberg-sjefen sier at det ikke er noen nye store nedbemanningsplaner på gang.

– Nybyggmarkedet er svakt, men det vil jo komme en oppsving i markedet. Det må det gjøre og vi er optimistiske. Vi jobber med mye spennende løsninger innen for energieffektivisering og det grønne.

Publisert: