Følg Bergen Engines-høringen her

Fire statsråder og statsministeren må svare utenriks- og forsvarskomiteen. Se sendingen og vår livedekning gjennom dagen.

 • Bergens Tidende

Den 23. mars stanset regjeringen salget av Bergen Engines.

Mandag er det høring for å avdekke hvordan saken ble håndtert av regjeringen, som først ble varslet om salget 15. desember i fjor.

Her kan du lese hva som skal skje, og hvilke spørsmål opposisjonen vil ha svar på.

Siste innlegg
Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg!
Send melding
 • av Gerhard Flaaten
  DEL
  Se opptak av høringen

  Du kan se opptak av høringen her.

 • av Gerhard Flaaten
  DEL
  Den åpne høringen er over

  Like før klokken 20.30 var den åpne høringen ferdig.

 • av Torunn Alice Aarøy
  DEL
  Erkjenner at ting har vært uheldig

  - Vi har hatt mange statsråder her som har tatt selvkritikk. Statsministeren er den eneste som sier spørsmålene er politisert, påpekte Anniken Huitfeldt (Ap).

  - Utenriksministeren sier flere ting har vært uheldig. Jeg vil bare vite om statsministeren eller uenig i den ene setningen. Jeg ønsker bare et ja eller et nei.

  – Da kan jeg si ja, sa Erna Solberg.

 • av Gerhard Flaaten
  DEL
  – Saken var godt i gang før Bergens Tidende skrev om den

  Hårek Elvenes: – Har saken i Bergens Tidende i det hele tatt noen påvirkning på det endelige resultatet og prosessen?

  Erna Solberg: – Denne saken var godt i gang før Bergens Tidende skrev om saken. Både før Bergen Tidende offentliggjorde at Bergen Engines - at det kunne komme et eierskifte der 4. februar - så har har de vel en sak 21. februar hvor de skriver om komplikasjoner og annet. Da har jo man fått flere rapporter fra E-tjenesten, PST har levert rapporter, NSM er i gang med tilsyn og har møter med underliggende, der er veldig mye arbeid som foregår i det sporet opp til da, som også er grunnen til at man har klart sak for å kunne konkludere det i regjeringens sikkerhetsutvalg.

 • av Bendik Nagel Støren
  DEL
  Støre: - Klare og tydelige mangler

  Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier det har kommet til syne klare og alvorlige mangler i regjeringens håndtering av Bergen Engines-saken.

  - At for eksempel forsvarsministeren, når han ble klar over denne saken med så klare utenriks og sikkerhetsmessige sider, ikke har noe kontakt med utenriksministeren på nesten to uker. Inntrykket jeg vil dvele ved er at koordineringen har vært uklar, kom sent i gang, og det går flere uker før vi ser noe tegn til samhandling, sier Støre.

  Støre mener det tegner seg et mønster av dårlig koordinering, og viser til både Gjørv-kommisjonen og rapporten om koronahåndteringen.

  Erna Solberg sier de har veldig klare linjer, og fulgt arbeidsdelingen «til punkt og prikke» etter 13. januar.

  - Det er ett punkt der vi har sagt at Justisdepartementet burde ha håndtert det brevet som kom inn. Ut over det har man fulgt den arbeidsdelingen som også Arbeiderpartiet har vært opptatt av, nemlig at hvert enkelt departement har ansvaret for sin sektor, og Justisdepartementets koordineringsansvar, sier Solberg.

  - Betyr det at det vi har hørt i dag, av statsråder som ikke har hørt på hverandre, gått i beina på hverandre, forsinkelser. Sånn er det? Arbeiderpartiet har aldri gitt grønt lys til det, sier Støre.

  - Jeg har ikke sett departementer som har gått i beina på hverandre. Jeg synes dette er en politisering, sier Solberg.

  - Vi eksponerer nå for en hel verden en sårbarhet i hvordan dette arbeidet er organisert på, og jeg må forstå at statsministeren mener det er helt greit, sier Støre.

 • av Gerhard Flaaten
  DEL
  – Ville blitt fulgt opp uavhengig av eksternt varsel

  Hårek Elvenes (H): – Vi har i dag fått høre at den brede gjennomgang etter sikkerhetsloven startet 11. januar, basert på informasjon fra en ekstern kilde. Betyr det at denne gjennomgangen ikke ville ha startet opp hvis denne eksterne informasjonen ikke hadde kommet?

  Erna Solberg (H): – Det er vanskelig å spekulere i spørsmålet, men det er sånn at der er noen touch-punkter som ville gitt også at saken fra UD ville kommet opp igjen. Det er jo i eksportkontrollsporet, hvor det altså er møter, og der skulle være møte noen dager etter 13. januar, knyttet til eksportkontroll, og problemstillingene Bergen Engines og eksportkontroll ville være tema ifølge E-sjefen selv. Da ville de som var ansvarlige rundt eksportkontrollregelverket fått anledning til å diskutere Bergen Engines, og ville iverksatt tiltak, går jeg ut fra, basert på den informasjonen.

  – I tillegg etterspør UD oppfølgingen noen dager etter 13. januar, i eksportkontrollsporet, hvor en sier at nå er det et eget arbeid som pågår, som er det arbeidet som startet 13. januar. Så selv om der burde vært en bedre oppfølging før jul, er der punkt som hentet opp igjen dette etter jul.

 • av Torunn Alice Aarøy
  DEL
  Skulle ikke vært «serviceinnhenter»

  Messenger-meldingene mellom UD og Rolls-Royce ble på nytt et tema:

  – Er det så lett å være bedrift og visste hvem men skal snakke med? Saken bærer preg av at dette ikke er så strømlinjeformet som kanskje det burde vært for internasjonale eiere å kontakte myndigheter i en slik prosess, sa Trine Skei Grande (V)

  – Det et er helt sikkert områder vi kunne blitt bedre på. Det er som utenriksministeren sa, det er en veiledningsplikt for forvaltningen. Det betyr at det utenriksdepartementets tjenestemenn skulle ha gjort, var å veilede om at dette ligger hos Justisdepartementet fremfor å fungere som en serviceinnhenter for selskapet, sa Solberg.

 • av Gerhard Flaaten
  DEL
  Statsministeren kaller salget en «intensjonsavtale»

  Erna Solberg sier at Transmashholding ble stanset i å kjøpe Bergen Engines før teknologi hadde skiftet hender.

  – Dette var egentlig tidlig i fasen. Det var en intensjonsavtale som ble kjent 4. februar, «due diligence»-prosessen var i liten grad kommet i gang, man stoppet det fort, sier statsministeren.

  Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har tidligere kalt avtalen en intensjonsavtale, i NRKs politisk kvarter. Det måtte han gå tilbake på.

  – Er du blitt feilinformert, spurte BT/E24 25. februar.

  – Det var en unøyaktighet. Jeg er selvfølgelig kjent med at salget skal sluttføres i løpet av året, svarte statsråden.

 • av Torunn Alice Aarøy
  DEL
  – Burde reagert på et tidligere tidspunkt
  Erna Solberg
  Erna Solberg Foto: Knut Egil Wang

  - Det fremstår som om regjeringens inngripen kom som følge av et tilfeldig varsel. Vil du vil man si man hadde kontroll på sikkerhetsvurderingen, spurte Emilie Enger Mehl (Sp)

  - Justisdepartementet burde fulgt opp henvendelsen 16. des fra Utenriksdepartementet. De er ansvarlig for sikkerhetsloven. På det tidspunktet burde de ikke latt det være i ro og bare tro at det bare var en eksportrelatert sak, sa Erna Solberg.

  Hun la til at det ville nok vært en sak uavhengig av varselet som kom 11. januar til næringsdepartementet.

  - Hadde regjeringen kontroll 10. januar, spurte Mehl.

  - Ja, regjeringen hadde kontroll, men burde ha reagert på et tidligere tidspunkt. Det har Justisdepartementet sagt, sier Solberg.

 • av Gerhard Flaaten
  DEL
  Erna Solberg: – Jeg har ikke vært fraværende

  Christian Tybring-Gjedde: – Hvorfor har statsministeren vært helt fraværende helt til nå?

  Erna Solberg: – Statsministeren har ikke vært fraværende, statsministeren har ledet regjeringens sikkerhetsutvalg, og arbeidsordningen i regjeringen har fungert med ansvarsområdene, til å kartlegge saken til regjeringen har fattet beslutningene sine, henholdsvis 2. mars og 18. mars.

 • av Bendik Nagel Støren
  DEL
  Erna Solberg: - Saken ble behandlet i Regjeringens sikkerhetsutvalg 2. mars

  Salget av Bergen Engines ble behandlet av Regjeringens sikkerhetsutvalg andre mars.

  Det sier statsminister Erna Solberg.

  - Regjeringen har hatt denne saken til behandling i Regjeringens sikkerhetsutvalg. Før behandlingen i Regjeringens sikkerhetsutvalg så var det kontakt diskusjon på Statsministerens kontor overfor departementene, og de informerte oss i slutten av februar om at de ønsket å legge frem en sak for Regjeringens sikkerhetsutvalg, for de var nå ferdig med vurderingen av dette, sier Solberg.

  - Uken som begynner med 22. februar hadde vi kontakt fra SMK også for å få vite når de kunne avslutte dette arbeidet, og derfor sto det på dagsorden, og vi hadde møte andre mars, sier Solberg.

  Den midlertidige stansen av transaksjonen 8 mars kommer ut av dette møtet i Regjeringens sikkerhetsutvalg 2. mars, sier Solberg.

  Solberg sier videre at dagsorden for møtet 2. mars ble satt kort tid i forkant av møtet.

 • av Gerhard Flaaten
  DEL
  Statsministeren leste om salget i BT: – Kjent med salget fra 4. februar

  Emilie Enger Mehl om spørretimen 17. februar: – Var statsministeren da kjent med salget av Bergen Engines og sikkerhetsrisikoen rundt det?

  Statsministeren Erna Solberg: – Jeg abonnerer på Bergens Tidende, jeg representerer egentlig Hordaland på Stortinget og leser Bergens Tidende hver dag. Og fra 4. Februar var jeg klar over at Bergen Engines, som er en bedrift som jeg kjenner godt, var – at der var et mulig salg. Så jeg var kjent med at der var et salg. Jeg var på det tidspunktet ikke kjent med alle sakene som var til vurdering i de ulike departementene.

  Solberg fikk senere et oppfølgingsspørsmål fra Audun Lysbakken om det samme, "for å ha det helt klart".

  - Jeg visste om saken fra fjerde februar for jeg leste Bergen Tidende, svarte Solberg.

 • av Gerhard Flaaten
  DEL
  – Behov for å tydeliggjøre regelverket

  Erna Solberg understreker at den nye sikkerhetsloven, og nødventilen i den, har vært svært viktig.

  Hun sier at vi har virkemidler for å håndtere denne typen saker.

  – Men samtidig har denne saken avdekket et behov for å tydeliggjøre regelverket når det gjelder virksomheter som kjøpes for å omgå eksportkontrollregelverket.

  For eksempel kan kjøp av virksomhet med listeførte varer eller teknologi og virksomheter som har fått avslag på eksportsøknader rutinemessig underlegges kontroll.

  – Det vil fange opp flere saker om mulig omgåelse av eksportregelverket.

 • av Torunn Alice Aarøy
  DEL
  – En klar sikkerhetsrisiko

  – Forsøket på oppkjøp av Bergen Engines fra russiskeide Transmashholding representerer en klar sikkerhetsrisiko. Et oppkjøp ville gitt TMH tilgang til motorer og teknologi som ville styrket russiske militær kapabiliteter. Det ville vært i strid med norske alliertes og sikkerhetsmessige interesser, sa Erna Solberg i sin innledning.

  – I tillegg ville TMH ville fått tilgang til strategisk plassert eiendom og sensitiv informasjon som har en klar etterretningsverdi for russiske myndigheter. Denne sikkerhetsrisikoen har regjeringen håndtert gjennom grundige vurderinger fra Eos-tjenesten og forsvaret. Det var et riktig vedtak å stoppe salget.

 • av Gerhard Flaaten
  DEL
  Husker ikke når hun fikk vurderingen fra E-tjenesten

  Martin Kolberg (Ap): – Husker du eller husker du ikke om du hadde informasjonen om vurderingen fra E-tjenesten 12. februar da du var i stortinget 24. februar?

  – Jeg klarer ikke helt å huske når jeg fikk den vurderingen. Men jeg opplever i det jeg svarte i stortinget at dette varen sak der vi ikke hadde konkludert, svarer Ine Eriksen Søreide (H).

  – Så du husker det ikke konkret?

  – Nei, det gjør jeg ikke.

  – Så trenet politiker som du er er det rart at du ikke husker en slik rapport, sier Kolberg.

 • av Gerhard Flaaten
  DEL
  – Justisdepartementet har ansvaret etter 16. desember

  Ansvaret gikk over på Justisdepartementet da vi videresendte den e-posten, sier Ine Eriksen Søreide.

  Det skjedde den 16. desember, dagen etter de mottok det første varselet fra Rolls-Royce om at de ville selge Bergen Engines til russere.

 • av Gerhard Flaaten
  DEL
  Styrelederen var kontaktpunktet

  Ine Eriksen Søreide sier at det ikke bare var eksportkontrollansvarlig Andrew Wood i Rolls-Royce som var i kontakt med norske statsansatte under prosessen.

  – Det var styrelederen i Rolls-Royce som hadde kontakt med norske myndigheter, opplyser utenriksministeren.

  – Det er en viktig presisering med tanke på den etterfølgende diskusjonen.

 • av Gerhard Flaaten
  DEL
  – Bærer preg av at Rolls-Royce søkte etter riktig sted
  Jette Christiensen
  Jette Christiensen Foto: Knut Egil Wang / Moment

  Jette Christensen om messenger-meldingene: – Hvordan kan det skje at en medarbeider i UD har den typen dialog på denne plattformen, og også gir det inntrykket som utenriksministeren sier er problematisk. Når denne personen skriver at hun har vært i kontakt med forsvarsdepartementet og fått beskjed om at Norge ikke vil foreta seg noe - det kan ikke være noe denne personen dikter opp?

  – Det var ikke det, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

  – Når den kommunikasjonen skjedde på messenger bærer det også preg av at denne eksportkontrollansvarlige i Rolls-Royce også var på leting etter hvor han skulle henvende seg og erkjente vel for så vidt at UD ikke var riktig departement all den tid ikke var en eksportkontrollsak, sier Søreide.

 • av Bendik Nagel Støren
  DEL
  Søreide: Sendte varselet til Etjenesten, ikke Forsvarsdepartementet

  Utenriksdepartementet sendte brevet de fikk fra Rolls-Royce videre til Etjenesten, men ikke til Forsvarsdepartementet.

  Det sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

  - Utenriksdepartementet satt ikke på det tidspunktet på informasjon som skulle tilsi at Forsvarsdepartementet skulle være mottaker, men den ble jo videresendt til Etterretningstjenesten, sier Søreide.

  Til det svarer Christian Tybring-Gjedde (Frp): - Så den ble altså videresendt til underliggende etat. Det er interessant i seg selv.

  Brevet ble også sendt til PST.

  – Saksbehandleen gjorde helt riktig vurdering av at dette ikke var en eksportkontrollsak og sendte den umiddelbart videre for oppfølging både til Justis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og til tjenestene - det vil si e-tjenesten og PST for informasjon og eventuell videre oppfølging i andre spor.

 • av Gerhard Flaaten
  DEL
  – Kommunikasjonen var uheldig

  Emilie Enger Mehl spør om Rolls-Royce burde forstått at messenger-meldingen 29. januar om at Norge ikke ville foreta seg noe ikke var regjeringens offisielle syn, slik Eriksen har sagt.

  – Jeg mener den kommunikasjonen var uheldig, fordi den er egnet til å skape inntrykk av at saken var ferdig behandlet, noe den ikke var. Det har vi tatt selvkritikk på.

Flere artikler

 1. Bergen Engines: Her er de ubesvarte spørsmålene

 2. I dag må de svare om regjeringens helomvending

 3. – Nei, det er ingen som lyver

 4. – Regjeringen er drevet fra skanse til skanse. Vi krever redegjørelse, ikke forsvarstale.

 5. Krever høring og redegjørelse i Stortinget

Publisert
BT anbefaler

Derfor er det kommet autovern opp mot Fløyfjellet

Skal det bli motorveistandard? spør en leser. Nei, men barnehagebarn skal fraktes her, svarer kommunen.

LES SAKEN
 1. Bergen Engines