Norske meglerhus: Dette er nøkkelen til årets noteringsfest

80 prosent av årets børsnoteringer har gitt gevinst. Meglerhusene peker på introduksjonen av hjørnesteinsinvestorer som en viktig faktor bak suksessen.

BRAKDEBUT: Da Agilyx-sjef Ranjeet Bhatia ringte i børsbjellen 30. september suste plastgjenvinningsselskapet opp 78 prosent, til glede for hjørnesteinsvestorene i DNB, Nordea, Delphi og Storebrand.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

2020 kan bli det heteste året for børsintroduksjoner i Norge noensinne, drevet av eksplosiv vekst på den uregulerte markedsplassen Merkur Market.

Utviklingen forsterkes av at de fleste noteringene har gitt fantastisk avkastning, og dermed lokker til seg både nye selskaper og investorer.

E24s oversikt viser at årets børsdebutanter i snitt har steget med 50 prosent siden notering, mens hovedindeksen på Oslo Børs er ned 6 prosent siden nyttår.

Superavkastning for børsdebutanter i 2020

Dette står i skarp kontrast til de siste tre årene, der investorer som har deltatt i børsnoteringer i snitt har fått en avkastning på knappe to prosent første handelsdag, og minus en prosent etter seks måneder, ifølge statistikk fra ABG Sundal Collier.

Les også

Meglerhus rir børsbølge: Honorarfest på 870 mill.

– Det norske markedet for børsnoteringer var i flere år mindre velfungerende relativt sett til vårt nærmeste naboland. Dette bildet er imidlertid kraftig endret i 2020, sier Petter Hagen, corporate-sjef i Carnegie.

Han peker på en viktig endring som nå gjør seg gjeldende i nær sagt alle nynoteringer, nemlig konseptet med hjørnesteinsinvestorer (cornerstones).

Disse investorene forhåndsforplikter seg til å kjøpe en vesentlig del av aksjene som skal utstedes eller selges, før transaksjonen lanseres bredt i markedet.

PEKER PÅ CORNERSTONES: Carnegie og corporate-sjef Petter Hagen.

– Vi tror dette har vært avgjørende for de vellykkede noteringene vi har sett i det siste, sier Hagen.

– Hvorfor?

– Fordi det innebærer at langsiktige, profesjonelle investorer har gjort en grundig jobb med å sette seg inn i selskapet og forpliktet seg tidlig i transaksjonen. Dette gir både trygghet og en sterk signaleffekt for andre investorer, sier Hagen.

– Åpnet folks øyne

DNB Kapitalforvaltning har vært den soleklart mest ivrige hjørnesteinsinvestoren hittil i år, med deltakelse i 12 av 15 slike transaksjoner. Luxor, Swedbank Robur, Nordea Kapitalforvaltning og Tin Fonder har også vært aktive.

Hagen sier at Carnegie har vært sentrale i å introdusere konseptet med cornerstones på det nordiske markedet.

– Det har lenge vært en naturlig del av våre noteringer i resten av Norden, men det har vært en del endringsmotstand i Norge. Den første norske eksponeringen mot konseptet var nok at vi involverte enkelte norske investorer som cornerstones i svenske transaksjoner, sier Hagen.

– I år er imidlertid konseptet endelig tatt i utstrakt bruk blant utstedere i det norske markedet. Etter den svært suksessfulle noteringen av Pexip med bruk av cornerstones er vi veldig fornøyd med at dette nå nærmest har blitt standard også i det norske markedet.

Børsnoteringen av Pexip med tilhørende emisjon og nedsalg på 2,4 milliarder kroner i april/mai var den første gjennomført med cornerstone-investorer i Norge. ABG Sundal Collier var hovedtilrettelegger sammen med Carnegie og Pareto.

– At vi fikk på plass et særdeles godt cornerstone-syndikat i Pexip under markedsturbulensen som rådet da, var selvfølgelig veldig behjelpelig for den transaksjonen, sier Magnus Kvinge, leder for egenkapitaltransaksjoner (ECM) i ABG Sundal Collier.

TRAVLE DAGER: ABG Sundal Collier og ECM-sjef Magnus Kvinge.

– Denne suksessen tok ABG videre med i ytterligere tre noteringer på rad før sommeren, der vi bisto Ice Fish Farm, Andfjord Salmon og Mercell med opptak på Merkur Market, samtlige med cornerstone-investorer av høy kvalitet. Dette er dermed en type prosess som ABG i stor grad åpnet på egen hånd i Norge, sier Kvinge.

Han mener de nevnte transaksjonene åpnet folks øyne for at det var mulig å ha cornerstones i litt mindre transaksjoner også.

– De satte standarden for det som er skjedd videre på noteringssiden på Merkur Market, sier Kvinge.

Kvinge viser til at den eneste øvrige transaksjonen med cornerstones gjort før sommeren var Sikri Holding, med DNB som tilrettelegger. Blant de ti noteringene på Merkur Market som involverer emisjon og/eller aksjesalg i inneværende og neste uke, er det cornerstone-investorer i åtte av dem, og ABG har vært tilrettelegger i fem av disse åtte.

Topp 5 børsnoteringer i 2020

– Carnegie mener selv at de har vært sentrale i å introdusere konseptet med cornerstones på det nordiske markedet, er du enig i det?

– Det er riktig at Carnegie, i likhet med andre aktører, har gjort en god jobb med å utvikle dette i Sverige, men i Norge er det ABG som har vært toneangivende, sier Kvinge.

Han viser til den forestående noteringen av Link Mobility på hovedlisten på Oslo Børs, der ABG er hovedtilrettelegger sammen med den amerikanske banken Jefferies, og Carnegie er medtilrettelegger.

– Her har vi blant annet fått inn Folketrygdfondet som cornerstone investor med en forpliktelse på 500 millioner kroner. Det er den første transaksjonen de deltar som cornerstone i, sier Kvinge.

Hagen viser på sin side til at det var Carnegie som var sentrale i få inn de to amerikanske hjørnesteinsinvestorene Capital og Wasatch i Pexip-transaksjonen.

– Våre kunder vet at konseptet med cornerstones er noe vi har anbefalt norske utstedere i mange år allerede, og vi er glade for å se at dette nå blir anvendt i flere og flere transaksjoner, kommenterer Hagen.

– Gir kurseffekt

Av de 19 selskapene som har hentet penger i forkant av en notering på Oslo Børs eller opptak på Merkur Market så langt i 2020, har kursen første handelsdag stengt over emisjonskursen i 13 tilfeller.

Og mens avkastningen i snitt har ligget på 34 prosent første handelsdag, er det ikke snakk om noe blaff. Samtlige aksjer er fortsatt opp siden notering, og har altså generert en snittavkastning på 50 prosent frem til nå.

Hagen tror det økte innslaget av hjørnesteinsinvestorer også er med på å forklare dette.

– Ja, blant annet fordi det innebærer at mye av volumet allerede er tatt av noen få langsiktige investorer, og da blir det mer rift om de resterende aksjene, sier Hagen.

Tallenes tale er ikke entydige. De ni noteringene med deltakelse av cornerstones hittil i 2020 har så langt gitt en snittavkastning på 32 prosent, mot hele 72 prosent for de ti som ikke brukte denne modellen.

Sistnevnte er imidlertid betydelig påvirket av ekstremavkastningen i Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture, som er opp henholdsvis 253 og 401 prosent. Korrigert for disse to faller avkastningen uten cornerstones til mer beskjedne åtte prosent.

Les også

Akers fornybaraksjonærer kan juble: Over to milliarder i børsgevinst

– Har dere opplevd at kundene deres er misfornøyde når aksjen stiger voldsomt etter notering? Er ikke det et tegn på at de som tegnet seg i emisjonen fikk kjøpe aksjer for billig, på bekostning av de gamle aksjonærene?

– Nei, det har jeg ikke opplevd. Selskapene, eierne og investorene har en felles interesse av et godt ettermarked, og vi ser derfor gjennomgående at alle aktørene er positive når aksjene går markant opp første noteringsdag, sier Hagen.

Han viser til at en aksje som går ned de første dagene etter notering er noe som kan hefte ved selskapet i lang tid fremover.

– Mens når investorene ser at transaksjonen handler godt, så har det ofte en selvforsterkende effekt som skaper ytterligere momentum i aksjen. Særlig ser vi at dette er tilfelle i vekstselskapene, der større kursutslag første dag er ganske vanlig, sier Hagen.

Publisert: