– NHO og LO bremser omstillingen – frykter Norge vil bli akterutseilt

Mens Det internasjonale energibyrået, IEA, vil ha mindre olje for å oppnå klimamål, vil LO og NHO fortsette som før, hevder Naturvernforbundet og mener at LO og NHO bremser omstilling og kan gjøre norsk industri akterutseilt.

Å elektrifisere oljeplattformer løser ikke utfordringen med forbrenning av olje og gass, noe som må ned, påpeker Naturvernforbundet.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

I kjølvannet av IEAs oppsiktsvekkende rapport, hvor byrået la opp til at en av mulighetene for å bli klimanøytrale i 2050, var å slutte å lete etter olje og gass, la LO og NHO fram sin felles energi- og industripolitiske plattform.

Leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet mener LO og NHO kunne lagt fram planen sin når som helst i historien.

– Dette er ingen plan for tiden vi lever i. Nå er vi i en situasjon hvor alle store krefter må gjøre dramatiske grep for å redusere klimakrisen, mens LO og NHO sier at vi må ha mer kraft til å fortsette med det vi allerede gjør, både når det gjelder oljeutvinning og naturnedbygging. Jeg syns det er rart de ikke er mer framtidsrettet, sier Gulowsen til Aftenbladet.

Truls Gulowsen er leder i Naturvernforbundet. Her er han avbildet da han styrte spakene i Greenpeace Norge og ble fotografert utenfor Statoils hovedkontor i Stavanger, den gang Equinor het Statoil.

– Elektrifisering nødvendig

Naturvernforbundet mener at for eksempel elektrifisering av oljeplattformer på sokkelen ikke vil ikke løse den største utfordringen, som er forbrenningen av olje og gass.

Les også

Tilsyn gir pålegg til Equinor etter Castberg-gransking: – Har identifisert alvorlige brudd på regelverket

Videre frykter Naturvernforbundet frykter at den enorme investeringen det vil kreve å elektrifisere sokkelen, vil bidra til å forlenge utvinningen av forurensende olje og gass lenge etter at verdens utslipp skal være tilnærmet null. Dette igjen, hevder forbundet, vil hindre nødvendig omstilling av norsk næringsliv mens det ennå er tid.

LO har ikke besvart Aftenbladets henvendelser. NHO-direktør Ole Erik Almlid understreker på sin side at energi- og industriplattformen så absolutt er en plan for å kutte klimagassutslipp og omstille Norge til trygge arbeidsplasser for framtiden.

Almlid påpeker at det er nødvendig at det innføres klimateknologi som reduserer utslippene på sokkelen. Her mener han at elektrifisering av eksisterende olje- og gassfelt er en forutsetning for å komme i netto null i 2050, og ikke minst for å realisere Norges nasjonale klimaforpliktelser.

– Nå trenger vi å komme sammen om gode løsninger for ny industrisatsing og klimaomstilling for å sikre at fremtidens energibehov blir dekket på en så klimavennlig måte som mulig. Norge trenger mer fornybar kraft og mer nettutbygging og annen energiinfrastruktur for å komme i mål, slik IEA oppfordrer til, sier Almlid.

Les også

Måtte gi opp økt kjøpekraft for oljearbeidere

NHO-direktør Ole Erik Almlid, til venstre, og LO-leder Peggy Hessen Følsvik la nylig fram en energi- og industripolitisk plattform

Batteri, hydrogen og ammoniakk

Her er noen av de konkrete ambisjonene i plattformen til NHO og LO fram mot 2030:

 • Bygge en verdikjede for havvind, der vi etablerer oss med en konkurransedyktig leverandørindustri og tar markedsandeler i havvindmarkedet.
 • Bygge en batteriverdikjede der norske bedrifter tar posisjoner i markedet for
  batteripakker, fra råmaterialer til sammensetning av batterimoduler.
 • Storskala produksjon av hydrogen og ammoniakk for klimaomstilling av egen
  industri- og transportsektor, og som eksportløsning.
  Skalere opp CO2-fangst og -lagring som en helt avgjørende klimateknologi
  innen industri og energigjenvinning i Norge og Europa.
  Videreutvikle jobb- og verdiskaping fra petroleumsindustrien, og bidra til
  at denne blir en motor for utvikling av nye eksportløsninger som havvind og
  CCS.
 • Videreutvikle prosessindustrien ved å ytterligere redusere produktenes
  karbonintensitet, øke teknologiinnhold (spesialisering) og ta nye posisjoner
  både oppstrøms og nedstrøms i verdikjedene.
 • Videreutvikle fornybarnæringen gjennom oppgradering og fornyelse av
  vannkraften og andre energiformer.
 • Fastsette mål om energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse med
  minimum 10 TWh innen 2030.

– Mister muligheten

Truls Gulowsen mener at disse mabisjonene ikke går i tydelig nok retning når det gjelder omstilling. Han mener videre at LO og NHO nå mister en viktig mulighet til å definere omstillingen som må skje.

Han tror at organisasjonene kan oppnå å bremse omstillingen, men de skyver den ikke i en konstruktiv retning.

– LO og NHO mister en viktig mulighet til å definere den omstillingen som må skje. Jeg hadde håpet at når LO og NHO la fram en plan for Industri de neste tiårene, ville det være en plan for grønn omstilling på alvor, men det er bare mer olje, mer naturutbygging og mer vekst, bare at de kaller noe av det grønt. Det er et dårlig svar på de utfordringene vi lever i, og som gjør LO og NHO til mindre viktige aktører enn de ville ha vært. Dette øker risikoen for at Norge og norske bedrifter blir akterutseilt i resten av verden, sier Gulowsen.

Publisert: