Tyskland ruster seg til en vinter uten russisk gass

Været vil styre utfallet av den tyske gasskrisen. Ved normale temperaturer og sparetiltak kan Tyskland akkurat komme seg gjennom vinteren.

Gasslager-anlegg ved Eiterfeld i det sentrale Tyskland. Gasslagrene i EU er 90 prosent fylt opp før vinteren.
Publisert: Publisert:

– Både i næringslivet og blant folk flest i Tyskland er mange ganske nervøse for tiden, sier partner Arndt von Schemde i konsulentselskapet Thema Consulting.

Han er tysk og følger det tyske energimarkedet tett fra hovedkontoret i Oslo.

Vinteren nærmer seg i Europas største økonomi og Vest-Europas mest folkerike land. Gasslagrene i EU er over 90 prosent fylt opp. Dette har gått bedre enn ventet.

Von Schemde sier to viktige spørsmål blir stilt i Tyskland:

  • Vil tiltakene for å redusere gassforbruket virke?
  • Blir det en kald eller mild vinter?

– Dette er det selvsagt ingen som har sikre svar på nå. Usikkerheten rår, sier han.

Tilgangen på russisk gass til Tyskland er redusert til en brøkdel av tidligere kvantum. Tyskland har Europas høyeste forbruk av gass.

Tiltak og politikk i EU og enkeltland retter seg mot både tilbudet og etterspørselen etter gass. Det gjelder å øke tilgangen og redusere forbruket.

Kulden avgjør

Ingemar Revdal leder Statkrafts analysearbeid med det europeiske kraftmarkedet. Han minner om at Europa fremdeles får noe russisk gass i rørledninger gjennom Ukraina og Tyrkia.

– Hvis det blir en vinter med normale temperaturer og hvis det fortsatt kommer noe gass, så vil Tyskland trolig komme seg gjennom vinteren, sier han.

Men det kan bli kaldt, og den russiske gassen kan stoppe helt opp.

I så fall tror Revdal at Tyskland må gjøre mer for å kutte forbruket. Det månedlige forbruket av gass i Tyskland er allerede redusert med rundt 20 prosent, sammenlignet med samme måned før krigen i Ukraina.

– Det er i stor grad næringslivet som har kuttet. Gassen er rett og slett blitt for dyr, sier han.

Dessuten er det grunn til å ha blikket mot vinteren 2024.

– Hvis gasslagrene blir tappet mye ned den kommende vinteren, vil Tyskland med den forventede importkapasiteten få utfordringer med å fylle dem opp igjen til vinteren 2024, sier han.

Skjermer familiene

Von Schemde sier den tyske usikkerheten inn i vinteren dreier seg om både kvantum og pris, som selvfølgelig henger sammen.

Hvis markedet blir så stramt at prisen blir helt urimelig høy, kan det bli snakk om fysisk rasjonering av gassen.

Von Schemde tror tyske husholdninger er ganske trygge.

– Å koble ut forsyningen til husholdningene i korte eller lange perioder står nok langt ned på listen av tiltak. I tillegg er det vedtatt en omfattende ordning med prisstøtte både for gass og strøm, sier han.

Torsdag i forrige vedtok den tyske regjeringen å bruke inntil 200 milliarder euro (rundt 2000 milliarder kroner) for å verne folk og næringsliv mot de høye energiprisene. Tiltakene kan bli mange.

Norge står for en tredjedel av Tysklands gassimport. I august var statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Tysklands forbundskansler Olaf Scholz på en frisk båttur i Oslofjorden.

Prøver å kutte forbruket

I slutten av september vedtok EUs energiministre en rekke tiltak for å dempe vinterens forventede kraftkrise. Blant tiltakene er en oppfordring til medlemslandene om å redusere det månedlige kraftforbruket med 10 prosent i vinter i forhold til gjennomsnittet for de samme månedene 2018–22.

– Dette er det mest virkningsfulle tiltaket for å få ned prisene, men samtidig er det minst forpliktende for de enkelte EU-landene, sier von Schemde.

I en fersk rapport anslår Thema at en reduksjon av kraftforbruket med 10 prosent kan senke tyske kraftpriser fra 250 euro pr. megawattime (MWh) til 150 euro/MWh neste år. Dette tilsvarer en reduksjon fra rundt 2,50 kr pr. kilowattime (kWh) til 1,50 kr/kWh.

– Dette er en betydelig reduksjon. Men det er usikkert om dette er mulig å få til og det er uklart hvordan det skal skje, sier han.

Den store prisreduksjonen reflekterer at gasskraft er den suverent dyreste kraftproduksjonen. Hvis kraftforbruket synker, vil produksjonen med dyr gasskraft bli borte først. Dermed vil kraftprisene synke forholdsvis mye.

Gassrørledningen Nord Stream fra Russland til Tyskland er ute av drift. Derfor mangler Europa gass.

Prøver å øke tilgangen

Tyskland er i ferd med å øke sin kapasitet til å ta imot flytende naturgass (LNG). Fordelen er at LNG kommer med skip. Målet er å ha fem flytende terminaler i gang før utgangen av året.

Disse terminalene er skip koblet opp til landanlegg. Skipene omformer LNG tilbake til gass som kan sendes i rør innover i Europa.

Men kapasiteten til å produsere LNG er begrenset og blir omsatt i et globalt marked. Også Asia etterspør LNG. Prisene vil bestemme skipenes kurs.

– Asia er et stort marked for LNG. Blir det kaldt i Asia i vinter, kan europeerne få konkurranse om den flytende gassen, sier Revdal.

Les også

EU-kommisjonen åpner for pristak på gass

Det bygges et nytt kaianlegg for å motta LNG fraktet med skip i Hamburg. Bildet er tatt i starten av september.

Tilbakegang i økonomien

Næringslivet er ikke like vernet som husholdningene. De høye prisene har allerede begynt å svekke økonomien.

I forrige uke kom Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) med oppdaterte prognoser for verdensøkonomien og verdens 20 største økonomier. Der kommer Tyskland særlig dårlig ut blant de store.

Bortsett fra Russland, spår OECD at Tyskland får den laveste økonomiske veksten av samtlige i år. OECD spår en vekst på bare 1,2 prosent i Tyskland i år.

For neste år er Tyskland det eneste landet av de 20 der samlet produksjon vil falle, bortsett fra Russland. OECD tror samlet tysk produksjon vil skrumpe 0,7 prosent for neste år.

– Blant annet kjemisk industri er hardt rammet av de høye gassprisene, sier von Schemde.

Publisert: