Siden finanskrisesmellen høsten 2008 har økonomer, politikere, kommentatorer og analytikere med alvorlige miner snakket om fallende børser, stigende ledighet og statsfinanser i minus.

I Norge har det først og fremst rammet eksportindustrien utenfor olje— og oljeservicesektoren. Nedbemanninger og konkurser har presset ledigheten opp fra rundt 2,5 prosent av arbeidsstyrken i 2007-2008 til omtrent 3,3 prosent i oktober.

Men for nordmenn flest, har krisene gitt billigere boliglån, billigere ferieturer og en stadig fetere lommebok.

Ingen krisestemning

Slik blir det også fremover, spår DNBs økonomer (se spådommene tallfestet i bunnen av artikkelen).

— Også Norge vil tynges av statsgjeldkrisen i Europa i 2012. Eksporten av tradisjonelle varer falt i høst, forbrukere og bedrifter er avventende med innkjøp, nye investeringer og ansettelser, og bankene sliter med dyrere og vanskeligere tilgang påfinansiering, sa Haugland da DNB presenterte sine "Økonomiske utsikter" for 2012 onsdag formiddag.

Danske Markets, som er meglerhuset til Fokus Bank-eier Danske Bank, la også frem sine spådommer for norsk økonomi i dag. De er langt på vei enige med DNB, og presiserer at oljesektoren holder veksten i gang:

De høye oljeprisene betyrat det fortsatt vil være vekst i oljeinvesteringene. Det kompenserer for virkningene av krisen og reduserer den negative risikoen som norsk økonomi står overfor, skriver Danske Markets i sin siste rapport.

Samme beskjed kommer fra Aker Brygge og DNB:

— Rekordhøye oljeinvesteringer kompenserer. De vil komme opp i 184 milliarder i år. Derfor: Det er ingen krisestemning i Norge, slik det var etter finanskrisen høsten 2008. Vi ser ikke det raset i bedriftenes optimisme fra den gang, som Qvigstad i Norges Bank karakteriserte som et hjerteinfarkt i norsk økonomi, legger hun til.

Fetere lommebok

Haugland mener effekten av statsgjeldkrisen vil avta etter sommeren, og at fastlandsøkonomien vil vokse 2,5 prosent i år. I 2015 er veksten oppe i 2,9 prosent.

— Ledigheten når en topp på 3,75 prosent i 2013-2014. Oljeleverandører og bygg og anleggsbransjen har mest å glede seg over, mens varehandelen og eksportindustrien går dårligere tider i møte, mener seniorøkonomen.

Varehandelen rammes først og fremst fordi norske forbrukere ser mindre optimistisk på fremtiden, og dermed holder igjen litt på pengebruken i butikkene.

Hun spår 4 prosent lønnsvekst i år og neste år. Med en generell prisstigning på 0,9 og 1,5 prosent ut neste år, vil dette gi omtrent 3 prosent fetere lommebok for den jevne norske husholdning.

— I tillegg vil rentene forbli lave enda lenger enn de har gjort så langt. Boligprisene vil fortsette å stige, riktignok ikke i samme tempo som før, sier Haugland.

Det store spørsmålet blir hva folk vil bruke de ekstra tusenlappene i lommeboken til.

— Jokeren er hvor mye norske familier velger å spare. Spareraten vil nærme seg rekordnivåer nå i 2012. Det vil si opp til 10 prosent av inntekten.

Nytt rentekutt

Nye krav til egenkapital (minst 15 prosent) og avdragsbetaling (fra første termin for de fleste nyetablerte) ved kjøp av bolig forsterker folks sparing.

— Men hvis krisen i eurosonen dempes, vil norske familier øke forbruket sitt kraftig igjen. Det vil forsterke todelingen i norsk økonomi, hvor de som er tilknyttet eksportindustrien vil bli hengende etter, sier Haugland.

DNBs økonomer tror på nytt rentekutt i mars fra Norges Bank. Deretter vil styringsrenten ligge uendret ut året, før hevingene kommer tilbake neste år.

Kronen vil styrke seg litt mot euro, spår DNB, slik at en euro i gjennomsnitt vil koste 7,6 og 7,5 kroner de neste fire årene.

En dollar vil koste i gjennomsnitt 6 kroner i år, men bare 5,6 kroner de påfølgende tre årene.

DNB Markets' anslag for utviklingen i norsk økonomi:

2012 2013 2014 2015
Arbeidsledighet (AKU) 3,5 3,8 3,8 3,7
Lønnsvekst 4,0 4,0 4,3 4,5
Konsumprisvekst 0,9 1,5 1,9 2,6
Bruktboligprisvekst 4,7 4,4 3,0 2,6
Vekst, fastlands-BNP 2,4 2,7 2,8 2,9

Optimistiske dansker

Danske Markets har et mer positivt syn på norsk økonomi:

Danskene spår en vekst i fastlands-BNP på 3,0 prosent i år, og 3,2 prosent neste år.

AKU-Ledigheten mener de vil ligge på 3,2 prosent i år og falle til 3,1 prosent neste år.

På lønnsveksten er danskene på linje med DNB for 2012, men de spår 4,5 prosent lønnsvekst i 2013. I tillegg spår Danske Markets at konsumprisene vil stige 1,3 prosent i år og 1,8 prosent neste år.

Danske Markets har ikke presentert sine spådommer for boligprisene i Norge.