Greske myndigheter har fjernet subsidier på fyringsolje, noe som betyr enda en økonomisk utfordring for grekere som har fått lønninger og pensjoner kuttet.

Skogforvaltere advarer nå om at myndighetene må gripe inn raskt hvis man vil hindre at folk tar for seg i områder der det er hogstforbud.

— Økosystemet i skogene er ennå ikke truet, men staten må handle raskt for å unngå at vi opplever det samme som Albania gjorde etter at kommunismen falt, sier skogforvaltningseksperten Nikos Bokaris.

Også naturvernorganisasjonen WWF har uttrykt bekymring. I enkelte områder skal hogsten være organisert av grupper som selger veden videre.