— De økte marginene skyldes en kombinasjon av kostnadsøkning og våre resultatkrav, sier kommunikasjonsdirektør Pål Heldaas i Statoil Fuel & Retail Norge.

Ifølge Heldaas har kostnadene økt betydelig som følge av nye lovkrav og standard for bygging, drift og vedlikehold av bensinstasjoner og tankanlegg.

— Som eksempel ble byggekostnadene ved en stasjon doblet fra 2007 til 2014, sier Heldaas.

— Men hvorfor har marginene økt mer i Norge enn i Sverige?

— Kostnadsutviklingen er ulik. Alle kostnader øker mer i Norge enn i Sverige.

- Intens konkurranse

Byggekostnadene behøver han likevel ikke å bekymre seg så mye for. Den eneste nye fullservicestasjonen som bygges i Norge i år, kommer på Haukås i Åsane.

— Det store bildet er at det er en massiv stasjonsdød i Norge på grunn av sviktende lønnsomhet, sier Heldaas.

— Hvordan vil du beskrive konkurransen?

— Det er en intens konkurranse. Vi har hele tiden en løpende prisspiral i markeder hvor det er flere aktører innen ti minutters kjøreavstand.

Kommunikasjonsdirektøren mener marginøkningen fra 2005 til 2011 er beskjeden både målt mot økninger i disponibel inntekt og statlige avgifter.

— I samme periode som marginene økte med 29 øre, økte myndighetene avgiftene med 1,07 kroner.

- Prishopp er eget initiativ

Pristoppene mandag og torsdag forklarer Statoil slik:

— Vi setter opp prisene på eget initiativ når prisspiralen som følge av konkurransen gjør at vi ikke lenger tjener nok på å selge drivstoffet. Behovet for å løfte prisene inntreffer nokså likt hos kjedene, ettersom vi handler drivstoffet i det samme markedet.

Stefan Samuelsson er direktør for stasjonsdrift hos lavprisaktøren St1 Norge. Han tar forbehold om at de kun er forelagt den foreløpige rapporten, men kjenner seg ikke igjen i at marginene i Sverige skal ha ligget stabilt de siste årene, mens de har økt kraftig i Norge.

— I dag er marginene i Sverige akseptable, men for 5- 6 år siden var det priskrig der og så lave marginer at det ikke gikk an å overleve, sier Samuelsson.