Her er lakselus big business

AQS, som driver med avlusning av oppdrettsfisk, dobler både omsetning og antall ansatte.