Bekas må nedbemanne

20 prosent av staben må gå som følge av det vanskelige oljemarkedet.