Blomhoff må betale tilbake alt

Den bedrageridømte eksdirektøren Are Blomhoff må betale tilbake nesten 19 millioner kroner til Stiftelsen Betanien pluss renter.