— Vi regner med at resultatet i lagmannsretten blir det samme som i tingretten. De jeg snakker med er ganske avslappet, forteller Kåre Fosse (67).

Han flyttet inn i Trikkebyen på Møhlenpris i 1991. Da betalte han 1000 kroner for å få flytte inn.

Slik har det vært siden byggene på Møhlenpris ble oppført for over 100 år siden: Beboerne har kun betalt et symbolsk beløp for en aksje som ga dem borett. I tillegg har de betalt husleie/felleskostnader.

Kortvarig glede

De siste to årene har det foregått en spesiell rettslig strid rundt byggene som består av totalt 110 leiligheter.

Etter en dom i fjor vår ble Kåre Fosse og de andre beboerne millionærer, de fikk nemlig rett til å selge leilighetene sine til markedspris. Dette til tross for at de kun hadde betalt småpenger for å få bo i Trikkebyen.

BT tok bilde av Fosse og to av naboene da dommen fra tingretten falt.

— Dette er en hyggelig dag. Vi har en god trygghetsfølelse, fortalte Fosse da.

Men gleden ble kortvarig. Under en måned senere anket motparten.

Krangel om vedtekter

Det er selskapet AS Bergen Sporveisfunksjonærers Byggeselskap som står bak Trikkebyen. Mens beboerne eier 85 prosent av aksjene, eies resten av Bergen Sporveisfunksjonærers Forening.

Det er sistnevnte som anket saken, som skal opp for Gulating lagmannsrett førstkommende mandag.

Sporveisfunksjonærenes forening vil ha ugyldiggjort en vedtektsendring fra 2013 som gjorde det mulig for beboerne å selge leilighetene sine til markedspris.

Støtte fra professor

Foreningen får nå støtte av BI-professor Tore Bråthen. Jusseksperten har utarbeidet et 21 sider langt notat som blir en del av ankesaken. Konklusjonen er at vedtektsendringen fra 2013 er ugyldig, og følgelig at tingrettsdommen fra i fjor er gal.

Vedtektsendringen førte til at leilighetene ble omgjort til omsettelige aksjeleiligheter. Dermed ble verdier forskjøvet fra AS Bergen Sporveisfunksjonærers Byggeselskap, og til beboerne i Trikkebyen, ifølge Bråthen. Sporveisforeningen var den eneste aksjonæren som ikke hadde borett til leilighetene.

På bakgrunn av dette argumenterer Bråthen med at vedtektsendringen på ulovlig vis overførte verdier til beboerne.

- Nødvendig endring

Det er enorme verdier på spill for beboerne.

Taksten for byggene med de 110 leilighetene på Møhlenpris er satt til tett opp mot 200 millioner kroner. Dersom beboerne også vinner frem i lagmannsretten, kan de alle bli boligmillionærer.

Advokat Hogne Sandanger representerer indirekte beboernes interesser gjennom å være prosessfullmektig for AS Bergen Sporveisfunksjonærers Byggeselskap.

For lagmannsretten vil han gjenta vinneroppskriften fra tingretten, nemlig å argumentere for at vedtektsendringen fra 2013 var helt nødvendig.

— Vi mener dette er et boligaksjeselskap. Boligaksjeselskaper reguleres av aksjeloven og visse bestemmelser i borettslagsloven. Vi måtte endre vedtektene for å få dem i henhold til norsk lov, sier Sandanger.

Inntil nå har det vært slik at beboerne når de flytter må levere aksjen sin tilbake, mot å få 200 kroner.

— Deretter skulle styret bestemme hvem som skulle få ta over aksjen. Selv om dette har vært praksis i 100 år, mener vi det er en ulovlig praksis, sier Sandanger.