Oljebransjen varsler økte investeringer etter statens krisepakke

Oljeselskapene har oppjustert sine investeringsplaner for både 2020 og 2021, men det ligger fortsatt an til at investeringene skal kraftig ned neste år.

Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Oljeselskapene anslår nå investeringer på 184,6 milliarder kroner i 2020, mens anslaget for 2021 er på 148,6 milliarder kroner.

Det viser SSBs telling for tredje kvartal.

Ved den forrige investeringstellingen i mai anslo oljebransjen investeringer på 180,3 milliarder kroner i 2020 og 145,6 milliarder i 2021.

Kan ramme oljebransjen og maritim industri: Frykter nye smittebølger

– Bildet er ikke så mørkt

– Den frykten vi hadde for at oljeinvesteringene bare skal ramle sammen, den er borte, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea til E24.

Han trekker frem to ting som gjør at bildet ser lysere ut.

– Det ene at oljeprisen har kommet opp igjen fra rundt 20 til 45 dollar per fat. Et annet viktig moment er oljeskattepakken som har bidratt til å redusere oljeprisen som er nødvendig for å få lønnsomhet.

Det ligger fortsatt an til en nedgang i investeringene neste år, men Olsen peker på at det er flere prosjekter på vei.

– Anslaget vil bli oppjustert. Det totale bildet er ikke så mørkt og svart som for noen måneder siden, sier han.

Oljeselskapene fikk skattelettelse. Nå vil kraftselskapene ha det samme.

Økte anslag

«Anslagene øker for alle investeringsområder, men det er særlig anslagene for leting og felt i drift som bidrar til økningen», skriver SSB om justeringen av årets prognoser siden mai.

Dette er den første tellingen av investeringsanslag etter skattepakken til oljenæringen. I juni ble det enighet i Stortinget om en skattepakke for bransjen som både frigjør betydelig likviditet og sikrer bedre lønnsomhet.

SSB skriver at spesielt feltutbygging bidrar til oppjusteringen for neste år, i tillegg til investeringer i felt som er i drift.

Økt anslag i feltutbygging skyldes blant annet at det har blitt levert inn utbyggingsplan på et nytt prosjekt, påpeker SSB.

I juni sendte Aker BP og partnerne inn søknaden for et satellittfelt til Valhall, et prosjekt verdt 5,7 milliarder kroner, i kjølvannet av enigheten om skattepakken.

Oljeselskapene venter å bruke mindre på leting i år enn i fjor, men siden tellingen i mai har de økt anslaget.

«Oppjusteringen nå i august-tellingen kan ha sammenheng med at selskapenes likviditet har bedret seg både som følge av høyere oljepriser og myndighetenes skattetiltakspakke», skriver SSB.

Kutter i leting neste år

Selskapene har imidlertid kuttet i anslagene for leting neste år, hvilket demper investeringene.

«En mulig forklaring på nedjusteringen i leteanslaget for 2021 kan være at skattetiltakspakken for oljenæringen som ble vedtatt i Stortinget i juni i mindre grad har bedret rammevilkårene for letesegmentet enn for annen type investeringsaktivitet», skriver SSB.

Statistikkbyrået peker på at rammevilkårene allerede er gode på grunn av leterefusjonsordningen, og skriver at investeringer kan skjøvet mot andre områder.

Anslagene for 2021 blir blant annet oppjustert innen produksjonsboring.

«Det kan tyde på at oljeselskaper nå endrer noen av sine planer, ved å flytte noen av sine innleide rigger fra aktiviteten undersøkelsesboring til produksjonsboring», skriver SSB.

Publisert: