Jobbekspertene: Er smittefrykt gyldig fraværsgrunn?

Hvordan forholder man seg til ansatte som frykter coronasmitte og blir hjemme? Jobbekspertene svarer.

BLIR HJEMME: Innsender forteller om ansatte som ikke vil dra på jobb fordi de frykter coronasmitte.
  • Thor-Arne Wullum
  • Svànaug Bergland
Publisert Publisert

Spørsmål:

icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Jeg jobber som personalleder i en mellomstor produksjonsbedrift. Etter en periode med permitteringer er vi nå tilbake i tilnærmet ordinær drift og har opphevet permitteringene. De fleste har møtt på jobb som vanlig og er glad for å være i arbeid igjen.

Vi har likevel noen ansatte som ikke har møtt på jobb og som begrunner fraværet med at de er redd for å kunne bli smittet av covid-19 på arbeidet.

Hvordan skal vi forholde oss til dette? Har de rett til å være hjemme? Skal vi i så fall be om sykmelding og betale sykepenger?

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Det er absolutt forståelig at en del arbeidstagere, særlig de som selv tilhører en risikogruppe eller bor i samme husstand som mennesker som tilhører risikogrupper, vegrer seg for å komme tilbake på arbeidet i frykt for å bli smittet av covid-19.

Smittefrykt er likevel ikke en gyldig fraværsgrunn. Enkelte arbeidstagere med risiko for svært alvorlig sykdomsforløp ved smitte kan riktignok få sykmelding, og dermed ha gyldig fravær og rett til sykepenger, men dette er en vurdering legen må foreta. For andre, som ikke oppfyller vilkårene for rett til sykmelding, er utgangspunktet at vedkommende må komme på arbeidet som normalt.

I mange virksomheter vil det være mulig for arbeidsgiver å tilrettelegge for arbeid på hjemmekontor en periode. I så tilfelle kan du som arbeidsgiver i enkelte tilfeller vurdere om du kan imøtekomme vedkommende med en hjemmekontorløsning inntil videre.

I virksomheter uten mulighet for hjemmekontor, eller dersom dette ikke vurderes som hensiktsmessig, kan du som arbeidsgiver vurdere å la vedkommende bruke ferie eller i særskilte tilfeller ha permisjon uten lønn en periode dersom dette ikke medfører ulemper for virksomheten.

Fravær uten sykmelding eller uten avtale om ferie/permisjon er ugyldig fravær og kan etter omstendighetene utgjøre grunnlag for opphør av arbeidsforholdet.

Svar fra Svánaug Bergland:

Vi ser i disse covid-19 tider at det er stor forskjell på folks smittefrykt. At arbeidsgivere tar dette faktum inn over seg og forholder seg til dette i hvert enkelt tilfelle, er veldig viktig.

Et effektivt virkemiddel for å dempe smittefrykten er at arbeidsgiver tydelig og aktivt synliggjør virksomhetens smittevernplan og -tiltak, gjerne i samarbeid med de ansattes tillitsvalgte og/eller AMU.

Dette gjelder både på generell basis og i spesielle tilfeller, for eksempel i forhold til enkeltindivider som enten selv tilhører, eller som bor sammen med en person i en risikogruppe.

Enkelte arbeidsplasser er mer utsatt for smitte enn andre. Dette gjelder ikke bare corona-smitte. Da er det ekstra viktig både å skreddersy smitteverntiltakene, ta alle mulige forholdsregler, gjennomføre opplæring hvis aktuelt, følge løpende opp og på denne måten sikre at de ansatte er trygge på at virksomhetens smitteverntiltak faktisk er der for å beskytte dem, ikke bare fordi de er pålagt av myndighetene.

Flere saker fra Jobbekspertene:

Publisert
  1. Coronaviruset
  2. Arbeidsliv
  3. Sykefravær
  4. Jobbekspertene
  5. Smittevern

Les mer om dette temaet

  1. Jobbekspertene: Må jeg la ansatte utsette ferien?

BT anbefaler

Brannvesenet er storfornøyde med kommunens nye tiltak

Kommunen har plassert ut en rekke offentlige griller og tilrettelagte bålplasser.

LES SAKEN