Tran: - Jeg har ingenting med dette å gjøre

Binh Thanh Tran vil ikke svare for ulovlighetene. Fremdeles kan et forlik gjøre at tvangssalg unngås.