Teknologi og støy

Døgnkontinuerlig tilgjengelighet og enorm infoflyt gir oss vel så mye depresjon som lykke.