• FRIFUNNET: Sjøtroll ble frifunnet for bot på 1,2 millioner kroner fra anlegget på Tepstad ved Osterøy. Dette bildet er fra et av firmaets anlegg i Austevoll. ARKIVFOTO: RUNE MEYER BERENTSEN

Slapp millionbot for rømt ørret

Sjøtroll Havbruk er frifunnet etter at 3499 regnbueørret rømte fra firmaets anlegg ved Osterøy.