Økonomer hadde på forhånd ventet at antallet sysselsatte ville øke med 100.000. Tallene er ikke inkludert jordbrukssektoren.

Samtidig melder stadig flere amerikanere seg som arbeidsløse, og den totale arbeidsledigheten har steget fra 8,2 til 8,3 prosent siden forrige måned.

Økningen vil trolig innebære at forventningene om mer økonomisk støtte fra sentralbanken Federal Reserve opprettholdes.

Det hvite hus kommenterte fredag at det høye antallet nyansettelser viser at USAs økonomi er i bedring.