• (1/4)
    DUMPES: Her havner granittsteinen Vegvesenet mener ingen vil ha. FOTO: LEIF GULLSTEIN

Dumper dyr naturstein

Flere bedrifter vil kjøpe steinen, men Vegvesenet står på sitt, og skyfler granitten rett i Liavatnet.