• LOBBYISTEN: Ei viktig prioritering austpå som i høgste grad kjem Vestlandet til gode, meiner Jan-Halvard Brekko. FOTO: ARNE HOFSETH

Åtte fylkesting austpå går for Ringeriksbanen

Medan lokalpolitikarar i vest er i ferd med å gje opp heile Ringeriksbanen, har Forum Nye Bergensbanen (FNB) fått gjennomslag for kjappare Bergenstog austpå.