Styret i gruveselskapet Xstrata anbefaler aksjonærene å godta budet fra Glencore som verdsetter selskapet 33 milliarder dollar.

Glencore er største eier i Xstrata, og kunne dermed ikke stemme for at budet skulle godtas. To andre storaksjonærer, oljefondene i Qatar og Norge, var sterke motstandere, fordi de mente prisen var for lav.

De to meningsfellene kjøpte seg kraftig opp i Xstrata for å motarbeide at det de mente var et for lavt bud ble godtatt.

Glencore høynet budet sitt med rundt 9 prosent etter protestene, melder Bloomberg. Det ser nå ut til at Oljefondet i Norge og meningsfellene i Qatar er fornøyde med prisen.

38,9 prosent av aksjonærene støtter budet, ifølge CNBC.

Xstrata-eierne får betalt i Glencore-aksjer.

Xstrata og Glencore driver gruver i mer enn 40 land over hele verden. Xstrata drifter blant annet et nikkelverk i Kristiansand.