Vurderingen senkes to hakk til BBB — , noe som så vidt ligger over grensa for søppelstatus.

I tillegg kommer S & P med en negativ vurdering for utsiktene til spansk økonomi, noe som åpner for ytterligere nedgraderinger.

S & P mener det mangler klar retning i eurosonens politikk, og at det er betydelig risiko for at spansk vekst ikke tar seg opp igjen med det første og at regjeringen ikke får kontroll over budsjettunderskuddet.

Nedgraderingen kan få som konsekvens at det blir enda dyrere for Spania å låne penger og finansiere underskuddet på det internasjonale kredittmarkedet.

Ifølge S & P vil den stadig dypere resesjonen gjør det enda vanskeligere for regjeringen. Stigende arbeidsløshet og lønnskutt kan føre til sosial uro og økende spenning mellom regjeringen i Madrid og regionene.