På 1970-tallet lå det 100 store filetfabrikker langs norskekysten. Nå er det ti tilbake. Også disse sliter, og en hovedårsak er at Kina foredler norskfanget torsk betydelig billigere enn vi klarer selv.

Fiskeridepartementet har bedt forskere ved Sintef finne løsninger som kan gjenoppbygge denne delen av fiskeindustrien. Et av tiltakene forskerne foreslår er å tilby verden sushi av torsk.

For 25 år siden ble norsk laks ved en tilfeldighet introdusert i det japanske sushi-markedet. En gruppe nordmenn brakte to oppdrettslaks med seg til Tokyo, lokale kjøkkensjefer skar skeptisk i fisken, og siden da har laks eksplodert i det japanske markedet.

Deretter har sushi-bølgen spredt seg til Europa. Nå er spørsmålet om torsk, kveite, hyse, sei og flyndre kan oppleve samme suksess.

Sender halvparten til Kina

— Det er fortsatt håp for norsk fiskeindustri, men da må det satses på økt automatiseringsgrad i produksjon av fisk både om bord og på land, høy kvalitet i alle ledd, økt utnyttelse av hele fisken og sushi, sier forskerne Leif Grimsmo og Hanne Digre ved Sintef fisker og havbruk.

- For mange er det et paradoks at frosset fisk blir bedre betalt enn fersk. Den går ubehandlet direkte fra trålerne via frysehoteller noen få steder langs kysten, og deretter med fryseskip til Kina hvor den blir foredlet, sier forskerne. Mye av kinatorsken havner på norske middagsbord.

I fjor eksporterte Norge torsk til Kina for ca. 1,3 milliarder kroner, dette er drøyt halvparten av all torsk som ble tatt i Norge, og landet er vår største mottager.

Rå torsk smaker godt

Digre og Grimsmo slår fast at vi ikke kan konkurrere med den lave timeprisen i Kina. Men Norge har kompetanse og naturgitte fordeler, og må utvikle en fiskeindustri som kan levere høykostprodukter til godt betalte og sterkt voksende markeder for sjømat.

— Sushi er et slikt marked, der mange av våre fiskeslag kan bli aktuelle ingredienser både innenlands og i europeiske sushibarer, sier de.

Forskerne påpeker at satsing på høy kvalitet må starte ute på fiskefeltet. Fokus på rask avliving må vektlegges for å få god utblødning og dermed god kvalitet på fisken. Dette kan gjøres ved å utvikle automatiserte slaktelinjer om bord.

Forsker Audun Iversen i Nofima ser ingen grunn til at torsk ikke skal ha en lysende fremtid i verdens sushi-marked.

— De som har prøvd torsk i sushi, er begeistret. Fisken har både farge og konsistens som kan slå an, sier Iversen som blant annet forsker på det europeiske sushimarkedet, og hvordan fersk fisk kan bli brukt.