Den greske regjeringen har lovet drastiske budsjettkutt for å få underskuddet ned på 2,1 prosent av landets bruttonasjonalprodukt innen 2014. I fjor utgjorde underskuddet 7,3 prosent.

Lagarde har ikke tro på at landet vil lykkes og mener at grekerne vil trenge ytterligere to år på å oppfylle løftet som ble gitt i bytte mot drøyt 2.500 milliarder kroner i krisehjelp fra EU og IMF.

— Jeg har gjentatte ganger sagt at det trengs ytterligere to år, sa Lagrande under en pressekonferanse i Tokyo torsdag.

Greske økonomi har krympet de siste fem årene, og hver femte greker er nå arbeidsledig. De som fortsatt har jobb, har måttet tåle til dels drastiske kutt i lønningene.

Ifølge IMF tilsvarer den greske statsgjelda nå 170 prosent av landets bruttonasjonalprodukt, og den ventes å stige til 182 prosent neste år.

IMF, EU og Den europeiske sentralbanken la tidligere i uken ytterligere press på Hellas for å få landet til å leve opp til løftene de har gitt i bytte mot krisehjelp.

Statsminister Antonis Samaras sa fredag at landet ikke tåler flere bitre piller og at den greske statskassa vil være tom i november om ikke IMF og EU frigjør mer penger.

Hellas har fått frist til EU-toppmøtet 18. oktober med å sette i verk tidligere lovede reformer.