Det tok ikke lang tid etter innflytting før kjøperne av en borettslagsleilighet i Oslo oppdaget at det knirket i parketten flere steder i leiligheten.

Kjøperne fikk en takstmann til å vurdere gulvet. Han kom frem til at det var knirk i parketten på flere steder i alle rom, at det var svikt og forhøyninger og at parketten i stue, gang, kjøkken og et rom til måtte legges på nytt.

Krevde nær 80.000

Kjøpernes krav til selgerne og deres eierskifteforsikringsselskap var på 79.500 kroner, for arbeidet med å fjerne og legge ny parkett.

Etter å ha tapt en runde i Oslo forliksråd tok de saken videre til Oslo tingrett.

Kjøperne mente de burde ha blitt opplyst om knirkingen før kjøpet. De fikk derimot opplyst at boligen nylig var renovert og at det var lagt ny parkett i 2009.De mener også at de burde fått vite at det var selger selv som hadde lagt parketten.

Burde vært oppdaget

Tingretten sa seg ikke uenig i at parketten knirket, men mente ikke at selger hadde plikt til å opplyse om at han hadde gjort jobben selv.

«Forhold som kjøpere enkelt kan avdekke gjennom visninger og salgsoppgaven, vil i utgangspunktet falle utenfor opplysningsplikten», heter det i dommen Oslo tingrett nylig avsa.

Retten viste til at det var to visninger på leiligheten og at kjøperne ikke la merke til knirking hverken på visningene eller på overtagelsesdagen. «Om knirking i parketten var av betydning for saksøkerne, kunne dette blitt fremhevet i forkant av kjøpet», konkluderte retten.

Kjøperne tapte dermed saken.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook.

— En tankevekker

— Vi må bare konstatere at dommeren var uenig med oss her, og at vi ikke fikk medhold i at knirk i parketten var en mangel, sier informasjonssjef og advokat Dag Are Børresen i Help Forsikring.

Han mener dommen fungerer som en påminnelse for alle boligkjøpere.

— Det viktigste med denne dommen er at den viser hvor viktig det er å sette seg godt inn hva man legger inn bud på. Undersøk ordentlig på visning, dette viser at det kan være vanskelig å reklamere i ettertid for det som burde vært oppdaget på visning, sier Børresen.

Hjemmesnekret

Han skjønner imidlertid godt at oppdagelsen av knirkete parkett er irriterende nok til å ta saken til retten, og at 80.000 kroner er mye penger når man nylig har kjøpt ny leilighet.

Videre mener han at det kan være vanskelig å rekke å undersøke omfanget av slike ting på visning, uten å tilbringe mer tid i leiligheten først.

— Det kan heller ikke være slik at det bare er de sikre sakene som kan tas til retten. Her var kjøper og selger uenige om hva selger kjente til og burde opplyst om. Det må kunne prøves, og jeg syns ikke 80.000 kroner er et ubetydelig beløp, sier Børresen

Og det er ikke første gang det klages på hjemmesnekrede håndverksjobber.

— Det typiske er at feilene først viser seg en tid etter overtakelsen. Men her mener tydeligvis retten at kjøperne burde ha merket knirkingen før de la inn bud. Det er vi uenige i, sier han.

— Vil se mange saker fremover

Boligkjøpernes forsikringsselskap må ut med nær 23.000 kroner for å dekke motpartens saksomkostninger etter å ha tapt saken.

I saker der tvistesummen er under 125.000 kroner, risikerer man aldri å betale mer enn 25.000 kroner i saksomkostninger.

— Tvisteloven gjør at risikoen for å ta slike saker til retten er begrenset, og derfor vil vi også se mange slike saker fremover, sier Børresen.

Mange som legger parkett selv

Selgernes eierskifteselsskap, Protector, behandler også ofte klager på ufaglært arbeid.

— Jo mer omfattende arbeidene man gjør selv er, jo større plikt har man til å opplyse om dette, sier fagsjef Marianne Kvanvik i Protector.

— Særlig viktig er dette hvis man gjør arbeid selv på våtrom eller det elektriske anlegget. Men det å legge parkett er noe mange gjør, uten at man trenger fagbrev eller ekspertise. Det kan sammenlignes med annen oppussing som maling, og er under grensen for det man bør opplyse om ved salg. Der var retten enig, sier Kvanvik.

Hun sier slike saker skaper mange tvister.

— Generelt kan jeg si at jo mer man opplyser om slikt arbeid i egenerklæringen ved salg, jo mindre sannsynlighet er det at kjøperen i etterkant kan vinne frem med sine klager.